Ysgol y Dderi yn dod i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft

Disgyblion Ysgol y Dderi

Disgyblion Ysgol y Dderi

Disgyblion Ysgol y Dderi ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft 2017 Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Lansiwyd cystadleuaeth Minecraft gan Cered, Menter Iaith Ceredigion, ar gyfer disgyblion Ceredigion rhwng 10-14 oed.

Mae Minecraft yn ffenomenon sy’n cael ei fwynhau gan dros 100 miliwn o bobl dros y byd – ac mae’r meddalwedd ar gael yn y Gymraeg.

Y grŵp a ddaeth i’r brig oedd ‘Grŵp Gruffydd’, Ysgol Y Dderi, Llangybi sef Hugo Waddington, Jorge Martin a Gruffydd Llwyd Dafydd. Yn derbyn yr ail wobr oedd grŵp ‘Tir Uchel’ Ysgol Bro Teifi sef Eric Buck, Osian Hallgarth a Rhys Alwyn, ac yn drydydd roedd grŵp ‘S4G’ o ysgolion Bro Teifi a Phenparc sef Steffan Wyn Davies, Steffan Rhys Davies, Gethin Wyn Davies ac Esyllt Davies. Bydd y tri grŵp buddugol yn derbyn Dosbarth Meistr Minecraft gan y Big Learning Company.

Dywedodd Rhian Jones, athrawes yn Ysgol y Dderi, “Mae’r plant wedi mwynhau mas draw ac wedi elwa o’r holl brofiadau. Yn gyntaf, roedd yn gymorth mawr i annog sgwrs Gymraeg rhwng y plant. Braf oedd clywed y plant yn sgwrsio’n frwdfrydig am rywbeth o ddiddordeb mawr iddyn nhw. Yna’r gwaith tîm llwyddiannus, roedden nhw’n cyd-weithio’n dda wrth gynllunio ac adeiladu eu pentrefi. Yn aml, roedd rhaid newid ambell beth, ac roedd hyn yn rhoi hwb bach i’w hochr creadigol. Rydyn ni’n aml yn derbyn prosiectau i’r dosbarth, ond does dim un wedi apelio i’r dosbarth cyfan fel y gwnaeth y prosiect hwn. Roedd pawb yn ysu i barhau i adeiladu ac i ddangos eu gwaith gyda balchder.”

Dywedodd Rhodri Francis, Swyddog Datblygu Cered, “Gofynnwyd i ddisgyblion i weithio mewn grŵp er mwyn creu y pentref delfrydol ar Minecraft ac yna creu fideo walkthrough yn dangos ac esbonio’r pentref. Roedd hwn yn gyfle i’r disgyblion ddatblygu nifer o sgiliau gan gynnwys rhai mathemateg, rhesymu gofod, sgiliau iaith a chreadigrwydd, lleferydd a dehongli a gweithio fel tîm – a hyn i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg!”

Dywedodd Lynsey Thomas, Rheolwr Cered, “Ein bwriad oedd i dargedu plant a phobl ifanc nad sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg arferol a’i hysgogi i ddefnyddio’r iaith mewn ffordd wahanol iawn. Mae’r meddalwedd yn ffenomenon byd-eang sydd ar gael yn y Gymraeg – a dyna’r bachyn i normaleiddio’r Gymraeg i bobl ifanc. Mae’r ymateb wedi bod yn wych gyda dros 75 o ddisgyblion a 13 ysgol ar draws y sir yn cymryd rhan. Roedd rhain yn cynnwys cystadleuwyr sydd yn ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl.”

Bydd Cered yn lansio cystadleuaeth Minecraft newydd eleni felly cofiwch edrych ar gyfrifon Facebook a Twitter y Fenter neu ar y wefan www.cered.cymru.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *