Ysgol Silian ar werth

Ysgol Silian www.johnfrancis.co.uk

Ysgol Silian www.johnfrancis.co.uk

Bydd adeilad Ysgol Silian yn cael ei werthu mewn arwerthiant yng Ngwesty Llwyn Iorwg, Caerfyrddin, ar y 15fed o Orffennaf.

Mae’r adeilad sydd mewn cyflwr eitha gwael erbyn hyn, yng nghanol y pentref ac wedi bod yn destun ymgyrch gan rai trigolion dros lawer o flynyddoedd er mwyn ei gadw at ddefnydd y gymuned.

Adeiladwyd yr ysgol yn wreiddiol yn 1856 ar dir comin.  Yr eglwys oedd yn gyfrifol amdani tan i’r Adran Addysg gymryd yr awennau yn 1905.  Pan gaewyd yr ysgol yn 1976, trosglwyddwyd yr ysgol yn ôl i ddwylo’r eglwys.  Ond yn 1996, mynnodd Ystadau’r Coron mai nhw oedd yn berchen y lle, ac er i’r eglwys dreulio deng mlynedd yn ymladd dros berchnogaeth, bu’n rhaid trosglwyddo’r cyfan i’r Goron.

Ysgol Silian tua 1970 www.casgliadywerin.cymru

Ysgol Silian tua 1970 www.casgliadywerin.cymru

Ers 2006, mae’r trigolion wedi bod yn ceisio hawlio’r ysgol ar gyfer defnydd y gymuned, ond dros y blynyddoedd mae cyflwr yr adeilad wedi dirywio’n fawr.

Mae’r ysgol ar werth am amcan bris o £25,000 i £30,000 a chafwyd caniatad cynllunio amlinellol i ddymchwel yr hen adeilad a chodi tair annedd newydd ar y safle.

Ai dyma ddechrau’r diwedd i’r hen adeilad annwyl yng nghanol y pentref?  Pam na wireddwyd dyheadau’r trigolion i greu canolfan dreftadaeth yno a dod â bywyd yn ôl i’r pentref unwaith eto?

Gwesty Llwyn Iorwg, Caerfyrddin, 15fed Gorffennaf am 3 o’r gloch.

Ysgol Silian oddi ar wefan Silian Old School

Ysgol Silian oddi ar wefan Silian Old School

Cofeb Rhyfel yn Ysgol Silian oddi wr wefan Silian Old School

Cofeb Rhyfel yn Ysgol Silian oddi wr wefan Silian Old School

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *