Ysgol Ffynnonbedr – ystyried ei dymchwel

Adeilad Ysgol Ffynnonbedr, Llanbed

Ymgynghoriad ‘cyn cais’ i ddatblygu 21 o fflatiau a thai fforddiadwy

Fe allai hen ysgol gynradd Ffynnonbedr gael ei dymchwel wrth i ymgynghoriad gael ei gynnal i ddyfodol y safle.

Diwrnod sydd ar ôl i bobol roi barn ar y syniad, ond mae rhai pobol leol eisoes wedi gwrthwynebu wrth i gwmni datblygu o Abertawe, Hacer Developments Ltd, ystyried cyflwyno cais cynllunio i ddymchwel Ysgol Ffynnonbedr a’i waliau bric coch er mwyn datblygu 21 o fflatiau a thai fforddiadwy.

Does dim cais cynllunio wedi’i gyflwyno eto, ond mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad ‘cyn-ymgeisio’ gyda’r ardal.

Mae llythyr yn gwrthwynebu’r cynllun wedi’i ddosbarthu o gwmpas yr ardal gyda chopi wedi’i anfon at gynrychiolwyr y cwmni datblygu, at Hag Harris, Maer y dref, ac at Ben Lake, Aelod Seneddol Ceredigion.

Y llythyr

Mae’r llythyr yn enwau John Crowther a Helen Thomas o Heol Bryn a Diana Moore o Fryn yr Eglwys.

Maen nhw’n gwrthwynebu’r cynllun ar sail pedwar pwynt:

  • Fod yr hen ysgol yn “dirnod nodedig” yn y dref a bod gan bobol “gysylltiadau cryf” â’r adeilad.
  • Fod gormod o dai a fflatiau sy’n cael eu hystyried, sef tua 12 o fflatiau a naw o dai.
  • Y bydd effaith ar draffig ar Heol y Bryn.
  • Y bydd pwysau ar y system ddraenio.

Arwyddion am yr ymgynghoriad

21 o dai a fflatiau

Wrth yrru ar ffordd Heol y Bryn rhwng yr A482 a’r A475, dwy daflen wen ar bolyn ffôn sy’n tynnu sylw at y datblygiad.

Arnyn nhw mae gwybodaeth am y cais sy’n ystyried dymchwel yr hen ysgol er mwyn codi 21 o “anheddau preswyl fforddiadwy” yn ogystal â “chyfleusterau parcio cysylltiedig.”

Mae Hag Harris, Maer y dref, yn pwysleisio nad oes “cais swyddogol wedi’i dderbyn gan y cyngor eto” ac mai “ymgynghoriad cyn -cais” sy’n cael ei gynnal yn awr.

Cyfrannu sylwadau…

Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion – “nid oes cais cynllunio gerbron y Cyngor ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae’r datblygwyr ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad cyn-cais gyda’r gymuned.”

Mae pobol sy’n dymuno cynnig sylwadau yn rhan o’r ymgynghoriad yn cael eu hannog i ysgrifennu at yr asiant Geraint John Planning Ltd erbyn dydd Gwener (Rhagfyr 1).

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *