Ymwelwyr o Sant Germain sur Moine

Croesawu ymwelwyr o Saint Germain sur Moine .  Llun: Tudalen facebook Pwyllgor Gefeillio Llambed.

Croesawu ymwelwyr o Saint Germain sur Moine . Llun: Tudalen facebook Pwyllgor Gefeillio Llambed.

Croesawyd 27 o ymwelwyr o efeilldref Llanbed i’r ardal dros y penwythnos a bu’r pwyllgor bach, disgyblion Ysgol Bro Pedr a theuluoedd yn eu diddanu.

Tref yn rhanbarth Maine-et-Loire, Ffrainc yw Saint Germain sur Moine. Sefydlwyd y cysylltiad yn 2001, a phwyllgorau yn y ddwy dref sy’n cydlynu gweithgareddau.  Mae’r pwyllgorau gefeillio yn trefnu ymweliadau cyson er mwy cryfhau’r cysylltiadau.  Roedd 2886 o drigolion yn Saint Germain sur Moine yn 2012, ac fe’i lleolir tua  20km o Cholet.

Cyrhaeddodd y Ffrancwyr ar brynhawn Sadwrn i dderbyniad dinesig yn Neuadd yr Eglwys lle cafwyd gair o groeso gan Faer y Dref, y Cyng Chris Thomas.  Paratowyd bwyd yno iddynt gan y Cyng Dorothy Williams a hi fu’n gyfrifol am sawl pryd blasus iddynt yn ystod eu harosiad yn Llanbed.  Roedd pawb wrth eu bodd wedyn yn cerdded rownd y dre a’r coleg.  Treulwyd y noson gyntaf gyda’r teuluoedd.

Ar ddydd Sul aethpwyd i Aberystwyth lle cafwyd hwyl ar y siopa, hamddena yn yr haul braf o gwmpas y castell a chicio’r bar.  Roedd pawb wedi mwynhau bod mewn lle mor ardderchog i grwydro a gweld y môr.  Galwyd hefyd yn Aberaeron gan gerdded ar lan yr afon i’r dre.  Cafwyd carferi yn y Castle Llanbed gyda’r hwyr a’r plant yn chwarae pŵl.

Y Cyng Selwyn Walters yn croesawu ymwelwyr o Saint Germain sur Moine.  Llun: Tudalen facebook Pwyllgor Gefeillio Llambed.

Y Cyng Selwyn Walters yn croesawu ymwelwyr o Saint Germain sur Moine. Llun: Tudalen facebook Pwyllgor Gefeillio Llambed.

Dechreuwyd yn gynnar ddydd Llun gyda 15 disgybl o Ysgol Bro Pedr yn ymuno â ni i fynd i Gydweli.  Arweiniodd Mr Deiniol Williams ni drwy’r porth ac wedyn i’r castell ysblennydd.  Diolch i Mr Williams yn adrodd yr hanes mor fyw a diddorol i bawb.  Cafwyd picnic hefyd yng Nghydweli.

Ymweliad â Mwyngloddiau Aur Dolaucothi oedd ar yr agenda yn y prynhawn lle rhyfeddwyd yr ymwelwyr a’r disgyblion gan hanes y Rhufeiniaid mewn teithiau cerdded o dan ddaear ac o gwmpas y safle.

Neuadd Fictoria Llanbed oedd y cyrchfan erbyn nos lle darparwyd y bwyd gan y Cyng Dorothy Williams unwaith eto. Tynnwyd y raffl fawr a werthwyd o flaen llaw i godi arian er mwyn cynnal y teithiau cyfnewyd hyn a’r holl weithgareddau.

Gan fod tipyn o blant ymhlith yr ymwelwyr y tro hwn, croesawyd hwy i Ysgol Bro Pedr ar fore Mawrth. Cafwyd gair o groeso yng ngwasanaeth y sector iau a threuliwyd gweddill yr amser mewn gwersi yn y sector hŷn. Hoffai’r pwyllgor ddiolch yn fawr am bob cydweithrediad staff a disgyblion yr ysgol gan wneud profiad y plant ymhlith yr ymwelwyr yn un cofiadwy iawn.

Y Cyng Kistiah Ramaya yw Cadeirydd y pwyllgor Gefeillio ac ef oedd yn gyfrifol am y trefniadau y tro hwn, gyda chymorth ei wraig Carol.  Tro pobl Llanbed fydd hi nesaf i ymweld â Saint Germain sur Moine.  Estynnir croeso cynnes i aelodau newydd i ymuno â’r pwyllgor er mwyn parhau â’r cynllun gefeillio hyfryd hwn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *