Ymweliad Beiciau Gwaed Cymru â Llanfair Clydogau

beiciau gwaedAr Fehefin 16eg cynhaliwyd noson agored yn Neuadd Llanfair Clydogau pan gafwyd ddarlith am elusen ‘Blood Bikes, Wales’.  Elusen yw hon sy’n dosbarthu gwaed, llaeth rhodd a darpariaeth feddygol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMUHB).

‘Blood Bikes Wales’ yw’r gwasanaeth cyntaf o’i fath yng Nghymru ac wedi ei sefydlu yn 2011 gan grŵp o feicwyr oedd wedi clywed am y gwasanaeth yn Lloegr.  Y sylfaenydd a’r cadeirydd yw Andy Walters, athro cynllunio a thechnoleg yn y dydd.

Beiciau Gwaed Cymru yn Llanfair Clydogau

Beiciau Gwaed Cymru yn Llanfair Clydogau

Mae 45 yn beicio gyda 110 o aelodau dros dde Cymru. Mae’r gwasanaeth yma yn enbyd o bwysig ac  yn gallu arbed bywydau.  Hoffai’r gwirfoddolwyr a’r cyhoedd weld y gwasanaeth yma yn cael ei ehangu i bob Bwrdd Iechyd yng  Nghymru.

Cafwyd noson ddiddorol tu hwnt gyda phawb yn cytuno bod yr elusen hon yn werth ei chefnogi. Darparwyd lluniaeth blasus iawn fel arfer gan aelodau’r mudiad. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Diolch i Dan ac Aerwen Griffithas am ddanfon yr adroddiad ymlaen, ond oherwydd problemau technolegol, ni chynhwyswyd yr adroddiad uchod ym Mhapur Bro Clonc.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *