Ymhell o fod yn bwdryn – Cyfrinachau Steffan Jenkins.

Sara, Steffan a Gwion.

Chi’n nabod Steffan Jenkins, Tyllwyd?  Ffarmwr gweithgar o ardal Llanbed yw e, ac mae’n ateb cwestiynau ar gyfer colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn.

Ei gyfrinach i gadw’n heini yw cneifo yn yr haf.  Ei ddiod arferol yw Seidr.  Cig a hufen iâ sydd yn ei oergell a’r dylanwad mwyaf arno oedd ei ddau dad-cu.

Ond beth yw ei arbenigedd?  Pryd aeth e’n grac ddiwethaf?  Sut mae e’n ymlacio?  Beth sy’n rhoi egni iddo?  Pa dri lle yng Nghymru yr hoffai ymweld â nhw cyn ei fod yn hanner cant?  Datgelir y cyfan yn rhifyn Rhagfyr Papur Bro Clonc.

Pwdryn yw’r math o berson sy’n mynd o dan groen Steffan, ac mae e’n bell o fod yn bwdryn.  O ddydd i ddydd, ffarmio sy’n mynd â’i amser yn ogystal â bod yn ‘Jack of all trades’ meddai ef.  Wedi dweud hynny, dyn teulu yw Steffan a chyfaddefa ei fod ar ei fwyaf hapus o fod gatref gyda Sara a Gwion y mab.

Mae rhifyn Rhagfyr Papur Bro Clonc yn y siopau lleol nawr.  Mynnwch gopi.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *