Y Sioe Cneifo yn galw am actorion, cantorion a thechnegwyr

Mae dau gwmni theatr lleol yn galw am actorion, cantorion, technegwyr a pherfformwyr yr ardal i gymryd rhan mewn drama gerdd newydd fydd yn cael ei llwyfannu ym mis Hydref.

Yn ddiweddar mae cwmni Theatr Troedyrhiw a Theatr Felin-fach wedi llwyddo i gasglu mwy na £2,000 gan bobol er mwyn sgriptio a llwyfannu drama gerdd newydd am gneifio.

Ac yn arbennig i’r ardal hon, defaid Llanwenog sydd wedi’u dewis fel y brîd i hyrwyddo’r sioe.

Fe fydd modd clywed mwy am y camau nesaf mewn cyfarfod cyhoeddus i bawb sydd â diddordeb yn Theatr Felin-fach nos Fercher (Medi 6) am 7.15 yh.

‘Diwrnod mawr’

Fe fydd Y Sioe Cneifo yn cael ei chynnal fel rhan o Ŵyl Ddrama flynyddol cwmni Theatr Troedyrhiw.

Y bwriad, yn ôl Euros Lewis, yw “dathlu diwylliant cefn gwlad” gyda’r sioe i’w llwyfannu ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid rhwng Hydref 6 a 7.

Eglurodd fod diwrnod cneifio yn ddiwrnod mawr mewn nifer o ardaloedd yng Ngheredigion gyda’r gymuned gyfan yn dod ynghyd i dorchi llewys.

“Slawer dydd ar y ffermydd mawr fe fyddai dros hanner cant o bobol yn dod at ei gilydd i gneifio, a dwsinau o fenywod yn dod i baratoi’r bwyd – roedd e’n ddigwyddiad mawr yn yr ardal,” meddai Euros Lewis.

“Hyd yn oed heddiw, mae diwrnod cneifio yn parhau’n bwysig,” meddai gan esbonio fod pobol yn tyrru i helpu wrth grynhoi’r defaid a thrin y gwlân.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *