Y beirdd yn heidio i Lanbed

Fe fydd mwy na phymtheg o feirdd yn cystadlu yn rowndiau cynderfynol cyfres Talwrn y Beirdd yn Llanbed nos Iau wrth iddyn nhw geisio’u lle yn y rownd derfynol yn Eisteddfod Môn ym mis Awst.

Ymhlith y rhain mae un ferch leol, sef Gwennan Evans sy’n wreiddiol o Ddyffryn Cothi ac yn llais cyfarwydd ar donfeddi Radio Cymru wrth iddi ddarllen y newyddion traffig a theithio.

Erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn cystadlu gyda thîm Talwrn Y Ffoaduriaid sy’n cynnwys Gruffudd Owen, Llŷr Gwyn Lewis a Casia Wiliam, sef Bardd Plant newydd Cymru.

Y Ffoaduriaid ddaeth yn fuddugol yng nghyfres Talwrn y Beirdd Radio Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni y llynedd.

Ond nos Iau fe fyddan nhw’n herio tîm Y Tir Mawr yn Festri Shiloh sy’n griw o Ben Llŷn ac yn cynnwys Myrddin ap Dafydd, Gareth Williams, Gareth Jôs a Huw Erith.

Y Glêr v Tir Iarll

Bydd ail hanner y noson yn cynnwys brwydr rhwng tîm Y Glêr sydd wedi ennill y Talwrn bum mlynedd yn ôl a thîm Tir Iarll sydd wedi cyrraedd y rownd gynderfynol am y tro cyntaf eleni.

Yn rhan o’r Glêr mae Eurig Salisbury, Osian Rhys, Hywel Griffiths ac Iwan Rhys. Fe fyddan nhw’n herio Aneirin Karadog, Tudur Dylan Jones, Gwynfor Dafydd, Emyr Davies a Dafydd Emyr o griw’r Tir Iarll.

Y Meuryn fydd yn cadw trefn arnyn nhw fydd y Prifardd Ceri Wyn Jones gyda’r noson o recordio yn dechrau yn Festri Capel Shiloh, Llanbed am 7yh nos Iau (Gorffennaf 13).

Bydd y timau buddugol yn cystadlu yn y rownd derfynol yn y Babell Lên ar ddydd Sadwrn 5 Awst 2017 ar faes Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *