Un teulu, un ysgol … a mwy na 70 o blant!

Coeden deulu ryfeddol un teulu ag Ysgol Cwrtnewydd

Coeden deulu ryfeddol disgyblion Cwrtnewydd

Mae stori cysylltiad rhwng un teulu ac un ysgol leol yn un ryfeddol.

Mewn canrif a mwy mae dros 73 o blant tros chwe chenhedlaeth wedi bod yn mynd i ysgol gynradd Cwrtnewydd.

Wrth i’r ysgol gau, mae un o’r disgynyddion wedi creu coeden deulu sy’n dangos y cysylltiad yn mynd yn ôl i ddiwrnod cynta’r ysgol bron 140 o flynyddoedd yn ôl.

A thros gyfnod y chwe chenhedlaeth, does dim bylchau wedi bod yn y llinyn hwnnw sy’n cysylltu Ysgol Cwrt a’r teulu oedd yn hanu o fferm Penlan Fach.

“Fy mab i yw’r ieuengaf yn yr ysgol ar hyn o bryd, ac fe ddechreuodd e adeg y Pasg,” meddai Emyr Rees o Gwmsychbant am ei fab, Rhodri, sy’n bedair oed.

“Fe wnaeth hynny fy ysbrydoli i wneud y goeden deulu yma,” meddai a hynny ar drothwy pennod newydd wrth i ysgol gynradd Cwrtnewydd gau ac uno â Llanwnnen a Llanwenog yn Ysgol Dyffryn Cledlyn ym mis Medi.

Ysgol Cwrtnewydd

Y teulu

Bu’n dipyn o waith i hel y deunydd ynghyd a llunio’r goeden, yn ôl Emyr Rees, a ddywedodd ei fod wedi treulio dipyn o amser “yn siarad ar y ffôn yn casglu’r enwau a’r dyddiadau.”

Mae’r stori’n dechrau gyda hen, hen, hen fam-gu a thad-cu Emyr Rees, sef David ac Elizabeth Davies fu’n byw ym Mhenlan Fach.

“Mi gawson nhw bedwar o blant, ac o blant y rheina ac i lawr ac i lawr mae o leiaf 73 wedi bod yn ddisgyblion yn ysgol Cwrtnewydd ers hynny.”

Yn eu plith mae teulu Tanrhos a theulu Hatchers, Gorsgoch – ac esboniodd Emyr Rees ei fod wedi cofnodi enwau a dyddiadau geni’r plant i gyd.

Diwrnod dathlu yng Nghwrtnewydd

Cadw’r hanes yn fyw

Wrth i’r ysgol gau ei drysau ddydd Gwener (Gorffennaf 21), dywedodd Emyr Rees ei fod yn teimlo’n “eitha’ trist, ond mae’n rhaid symud gyda’r oes.”

“Roedd gwneud y goeden deulu yn rhywbeth tamed bach yn wahanol, mae sawl un wedi dweud eu bod nhw’n ei hoffi; mae’n rhywbeth mwy quirky na choeden deulu arferol,” meddai.

“Gobeithio bydd e’n helpu i gadw’r hanes am yr ysgol yn fyw.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *