Un o uchafbwyntiau diwylliant Cymraeg yr ardaloedd yma

Clwb Llanllwni

Clwb Llanllwni

Neithiwr oedd uchafbwynt Cystadlaethau Adloniant Cymraeg Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a Cheredigion. Wedi tair noson llawn chwerthin yn Neuadd San Pedr Caerfyrddin a phum noson yn Theatr Felinfach, daeth y beirniaid i’w penderfyniad ynglyn â pha glybiau i gynrychiloli’r siroedd yn rownd Cymru gyfan ym Mhort Talbot yn ogystal â chyhoeddi’r unigolion gorau.

Y beirniad yn Sir Gâr oedd Linda Jones, a Cefin Vaughan yng Ngheredigion lle cafodd y ddau dipyn o ben tost yn beirniadu oherwydd y safon uchel yn y ddwy sir.

Ymhlith clybiau ardal Papur Bro Clonc, roedd Cwmann a Llanllwni yn cystadlu yn Sir Gâr a Llanwenog yn cystadlu yng Ngheredigion.

Teitl adloniant Clwb Cwmann oedd “C.Ff.I Cwmann yn codi hwyl Cwm Hafan” lle gwelwyd aelodau’r clwb yn diddanu mewn cartref henoed. Cynhyrchwyd y perfformiad gan arweinyddion ac aelodau’r clwb eu hunain.

Noson yng nghwmni gofalwr Neuadd oedd gan Glwb Llanllwni. Gwelwyd amryw o westeion yn ystod y perfformiad yn ymarfer eu talentau.  Y cynhyrchydd oedd Gary Davies.

Tra yng Ngheredigion, “Cynulleidfa gyda phlant yr ysgol” oedd gan Glwb Llanwenog. Sgript a baratowyd gan ‘Bach o Bawb’ yn y clwb gyda Pete Ebbsworth a’r criw yn cynhyrchu.

Siân Elin Clwb Cwmann. Llun @cffisirgar.

Siân Elin Clwb Cwmann. Llun @cffisirgar.

Sir Gaerfyrddin oedd y sir gyntaf i gyhoeddi canlyniadau tua 1030yh. Rhannwyd gwobr Perfformwraig Orau dan 18 oed rhwng Lowri Voyle, Ffion Anderson a Marged Rhys o Glwb Llanddarog a’r Perfformiwr Gorau o dan 18 oed oedd Osian Richards o Glwb Llangadog. Y Berfformwraig Orau o dan 26 oed oedd Siân Elin o Glwb Cwmann a’r Perfformiwr Gorau oedd Sam Jones o Glwb Capel Iwan. Dyma’r canlyniad ar ddiwedd y noson: 5ed Llangadog; 4ydd Llanddarog; 3ydd Llanllwni; 2il Capel Iwan; 1af Dyffryn Cothi.

Awr yn ddiweddarach, daeth canlyniadau Sir Ceredigion. Actor gorau dan 16 oed: 3ydd Dafydd, Troedyraur; 2il Daniel Owen, Llanddewi; 1af Owain a Bleddyn, Felinfach. Actores orau dan 16 oed: 3ydd Megan, Llangeitho; 2il Alaw Fflur, Felinfach; 1af Alaw Mair, Felinfach. Actor gorau dan 26 oed: 3ydd Gethin Hatcher, Llanwenog; 2il Iwan a Guto, Llanddewi; 1af Dewi Jenkins, Talybont. Actores orau dan 26 oed: 3ydd Martha Dafydd, Llangeitho; 2il Elin Haf, Llanwenog; 1af Elen Davies, Troedyraur. Cynhyrchydd gorau: 3ydd Llanddewi; 2il Felinfach; 1af Talybont. Sgript orau: 3ydd Felinfach; 2il Talybont; 1af Llanddewi. Perfformiad Technegol: 3ydd Lledrod; 2il Mydroilyn; 1af Pontsian. Dyma’r canlyniad ar ddiwedd y noson: 6ed Trisant; 5ed Troedyraur; 4ydd Pontsian; 3ydd Llanddewi; 2il Felinfach; 1af Talybont.

Sioned, Clwb Llanllwni a Carys, Clwb Cwmann. Llun @CFfICwmann.

Sioned, Clwb Llanllwni a Carys, Clwb Cwmann. Llun @CFfICwmann.

Yn ogystal â hynny, cyhoeddwyd enillwyr aelodau’r flwyddyn yng Nghaerfyrddin. Llongyfarchiadau i’r ddwy ganlynol o glybiau lleol am ennill yr anrhydeddau: Sioned Howells, Clwb Llanllwni yn Aelod Iau’r Flwyddyn a Carys Thomas, Clwb Cwmann yn Aelod Hŷn y Flwyddyn.

“Wythnos adloniant y Ffermwyr Ifanc ydi un o uchafbwyntiau diwylliant Cymraeg yr ardaloedd yma, petai dim ond oherwydd yr ymdrech anferth y tu cefn i’r holl gynyrchiadau” yw sylwadau Dylan Iorwerth, sy’n cyfrannu colofn fisol i Bapur Bro Clonc. Gallwch ddarllen am ei argraffiadau’n llawn yn rhifyn Mawrth y papur.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *