Uchafbwyntiau’r Sadwrn yn Eisteddfod Llanbed

Dyma rai o uchafbwyntiau Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan heddiw.

Enillwyd y Fedal Gelf gan Manon Williams o Bencarreg ac enillwyd y Rose Bowl am y cystadleuydd mwyaf addawol dan 12 yn yr Adran Gerdd gan Rhodri Williams o Gwmann. 

Yn y seremoni i’r rhai o dan 25 oed, enillwyd y goron gan Carwyn Eckley o Gaerdydd ac enillwyd y Tlws Ieuenctid am ysgrifennu stori fer gan Sara Jones o Ffostrasol.

Sara Jones yn ennill y Tlws Ieuenctid.

Sara Jones yn ennill y Tlws Ieuenctid.

Roedd y Goron yn y brif seremoni eleni yn rhoddedig gan Gyngor Sir Ceredigion a £200 yn rhoddedig gan Gwmni Bysiau Vincent Davies a’i Fab.  

Gofynnwyd am gasgliad o gerddi rhydd ar y testun ‘Ôl Traed’. Lluniwyd y goron gan ‘Rhiannon’ Tregaron.

Derbyniwyd 16 casgliad o gerddi a dywedodd y beirniad Nia Powel ei fod wedi bod yn bleser darllen y casgliadau i gyd.

Enillydd y goron eleni oedd Heiddwen Tomos o Bencarreg a ysgrifennodd gasgliad o gerddi mewn iaith lafar hyfryd am bâr o ffermwyr ac ôl traed tasgiau amaethyddol blynyddol ynddynt. 

Bydd lluniau llawer o gystadleuwyr buddugol yr Eisteddfod yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *