Twmpath Dawns yn Llanwenog

Poster Twmpath

Poster Twmpath

Mae R.A.B.I, y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol yn ymuno â Chlwb Cledlyn i lwyfannu Twmpath Dawns yn Llanwenog.

Cynhelir y Twmpath yn Dolwen, Llanwenog, nos Sadwrn 27 Mehefin am 7.30 yh.  Bydd y digwyddiad yn codi arian ar gyfer ffermwyr mewn angen yn ogystal â chyfleusterau hamdden ar gyfer plant Drefach, Llanwenog a’r cyffiniau.

Yn galw’rTwmpath bydd Erwyd Howells ac yn darparu’r gerddoriaeth bydd Bryan yr Organ.

Yn ystod y noson bydd ocsiwn sgiliau ac addewidion lle gall pobl gynnig e.e. am driniaethau harddwch, cymorth yn yr ardd, neu pobi cacen ar gyfer achlysur arbennig. Bydd yna hefyd barbiciw am bris rhesymol, a bar agored.

Y llynedd, rhoddodd R.A.B.I dros £41,000 yng Ngheredigion yn unig i helpu unigolion a theuluoedd sy’n ffermio, neu wedi ymddeol o’r byd amaeth.

Tocynnau £5 neu £3 i blant, gellir hefyd dalu wrth y drws ar y noson.

Tocynnau ar gael oddi wrth Paula Williams: 01570 482574.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *