Tro pedol ar dâl trwyddedau parcio

Campws Llanbedr Pont Steffan (Llun oddi ar wefan Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant)

Mae Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant wedi gwneud tro pedol o ran codi tâl am drwyddedau parcio i’w myfyrwyr yn Llanbed, Caerfyrddin ac Abertawe.

Roedd y brifysgol wedi ystyried codi tâl o £160 am drwyddedau i fyfyrwyr nad sy’n byw ar un o’u campysau, ac yna £200 am drwyddedau i fyfyrwyr sy’n byw ar un o’u campysau yn Llanbed, Caerfyrddin neu Abertawe.

Ond fe wnaethon nhw gefnu ar y cynllun ar ôl i 1,500 o bobol arwyddo deiseb yn galw am waredu â’r system.

“Positif iawn”

“Ry’n ni’n hapus na fydd yn rhaid i fyfyrwyr dalu am y drwydded,” meddai Josh Whale, Llywydd Campws Llanbedr Pont Steffan.

“Ond, ry’n ni’n cydnabod bod parcio ar rai gampysau yn anodd, ac mae angen rheoli’r system oherwydd dyw pawb ddim yn gallu cael lle i barcio.

“Cawsom gyfarfod positif iawn â’r brifysgol ac maen nhw wedi gwrando ar bryderon gwnaethom ni godi mewn llythyr. Maen nhw wedi cyfleu parodrwydd i gydweithio â ni er mwyn mynd i’r afael â’r broblem yma dros y flwyddyn nesaf.”

Mae’r brifysgol yn bwriadu cyhoeddi trefniadau newydd er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg lle parcio ar rai o gampysau’r brifysgol.

Mwy am y stori hon ar golwg360.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *