Thema Amaethyddol i Hystings Etholiad y Cynulliad yn Llanbed

Y panel

Y panel

Cynhaliwyd Hystings Etholiad y Cynulliad heno yng Nghlwb Rygbi Llanbed a drefnwyd gan Undeb Amaethwyr Ceredigion a CFfI Ceredigion.

Roedd hi’n noson ddiddorol gyda phump cynrychiolydd pleidiau ar y panel yn trafod eu polisïau, a’r amaethwyr ymhlith y gynulleidfa yn eu herio.

Croesawyd pawb i’r hystings gan Aled Rees, Cadeirydd UAC Ceredigion a chadeiriwyd y noson gan Morys Ioan, Cadeirydd Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Ceredigion.

Y gynulleidfa

Y gynulleidfa

Y panel oedd Gethin James UKIP, Brian Williams Plaid Werdd, Elin Jones Plaid Cymru, Aled Davies Ceidwadwyr Cymru ac Elizabeth Evans Democratiaid Rhyddfrydol.  Doedd neb o’r Blaid Lafur yn gallu bod yno.

Roedd pwyslais y drafodaeth ar amaethyddiaeth, ond trafodwyd prisiau’r farchnad, pwrcasu, ffermydd cyngor, y diciâu mewn gwartheg,  mewnforio rhad, rhoddion gan archfarchnadoedd i bleidiau gwleidyddol, Yr Iaith Gymraeg a chyllido’r CFfI.

Diolch i’r ddau fudiad am drefnu’r noson er mwyn i bobl yr ardal gael y cyfle i holi’r gwleidyddion.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *