Teilyngdod i rai dan 25 yn Eisteddfod Llanbed

Carwyn

Carwyn

Cynhaliwyd seremoniau i feirdd a llenorion o dan 25 oed yn Eisteddfod Llanbed y prynhawn ma.

Yng nghystadleuaeth y Gadair i rai dan 25 oed roedd rhaid ysgrifennu Cerdd ar y testun ‘Gwên’. Arweiniwyd y seremoni gan Delor James, Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol Bro Pedr. Y wobr oedd cadair fechan i goffáu’r bardd Carellio a £150 yn rhoddedig gan Bapur Bro Clonc.

Cerdd am wên wrth edrych drwy albwm luniau o mam-gu wedi ei marwolaeth oedd gan Henri. “Mae’n synhwyro hapusrwydd yng nghanol y galar” meddai Dylan Iorwerth y beirniad. “Darluniau bach yn dod yn fyw. Ffyrdd pert o ddweud pethe”
Yr enillydd oedd Carwyn Eckley, Penygroes, Dyffryn Nanlle. Newydd raddio mewn Cymraeg Proffesiynol o Brifysgol Aberystwyth lle ddysgodd gynaneddu. Bydd yn dechrau ar gwrs newyddiaduraeth yng Nghaerdydd ym mis Medi. Ef oedd enillodd y gadair Rhyng-golegol eleni a daeth yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Erin

Erin

Yng nghystadleuaeth Tlws Rhyddiaith Ieuenctid i rai dan 25 oed gofynnwyd am ddarn o ryddiaith ar y testun ‘Esgus’. Roedd pedwar wedi cystadlu, tair stori ac un erthygl a ddaeth i law. Y wobr oedd Tlws Ieuenctid a £150 yn rhoddedig gan Golwg Cyf, Llanbed.

“Lego” oedd ffugenw’r enillydd. “Cyflwynwyd stori ac arddull gref iawn. Does dim llawer o ddarnau gwell wedi ennill y gystadleuaeth hon yn y gorffennol” meddai Dylan Iorwerth. Erin Hughes o Foduan a enillodd.  Myfyrwraig newydd orffen ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor yw Erin. Mae wedi dod o dan ddylanwad yr athro Gerwyn Williams yno ac yn gyn ddisgybl o Ysgol Botwnog.

 

Comments
  1. Suzanne Arnold

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *