Taith Tractorau Drefach, Llanybydder

Dyma luniau’r Daith Tractorau yn dechrau o Gae Maesyronnen, Drefach, fore Sul 22ain Mai, gyda 70 o dractorau’n bresennol.  Codwyd arian tuag at Multiple Sclerosis a Chlwb Cledlyn, Drefach.

IMG_1372

Taith Tractor Run 22 Mai 2016 – Drefach Llanwenog

 

IMG_1379

Jeff a Peter

IMG_1387

Rhes hir o dractorau

IMG_1363

Hen Furgi Pen Pom Pren sydd nawr yn berchen i Dewi No 4 gynt ac wedi teithio o’r Alban i fod yn rhan o’r digwyddiad.

IMG_1362

Dyma nhw – 70 o dractorau i gyd

IMG_1380

Jeff a Pete yn dangos y crysau T

IMG_1388

Un tu ôl y llall

IMG_1436

Co ni bant!

IMG_1424

Gwneud defnydd da o’r drefn ffordd newydd yn Nrefach

IMG_1444

Dim diwedd i weld yn y pellter

IMG_1453

Dewi Morgan a Furgi Pen Pom Pren

IMG_1492

Yr un olaf …

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *