Taith 140 milltir o Fethlehem i’r Aifft yn codi bron i £20,000 i oleuo’r ffordd i ffoaduriaid

Y cerddwyr yn gadael Talyllychau ar fore Llun 5ed Rhagfyr. Llun: Twynog Davies.

Y cerddwyr yn gadael Talyllychau ar fore Llun 5ed Rhagfyr. Llun: Twynog Davies.

Ond 10 diwrnod cyn y Nadolig, mae staff a chefnogwyr yr elusen Cymorth Cristnogol wedi llwyddo i gwblhau siwrne o 140 milltir ar draws Cymru er mwyn Oleuo’r Ffordd ar gyfer y miliynau o bobl sydd yn ffoi trais a gwrthdaro dros y Nadolig.  Mae’r fenter wedi codi swm anhygoel o bron i £20,000 hyd hyn.

Daethant i ben y daith ym mhentref bach Yr Aifft yn Sir Ddinbych ar brynhawn ddydd Iau (15fed).  Cawsant eu croesawu yn hwyrach yn y nos gan y Gwir Parchedig Gregory Cameron, Esgob Llanelwy, ar gyfer gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy i nodi terfyn y daith.

Cafodd y daith 12-diwrnod o hyd #FfoiirAifft (dydd Sul 4 Rhagfyr – dydd Iau 15 Rhagfyr) ei threfnu er mwyn cyfeirio at y stori Nadolig lle mae Iesu a’i rieni yn ffoi o Fethlehem i’r Aifft, gyda’r cerddwyr yn teithio o Fethlehem, Sir Gâr i bentref bach Yr Aifft yn Sir Ddinbych, gan gynnal digwyddiadau ar hyd y daith.

Gwelwyd cannoedd o gefnogwyr o ar draws Cymru yn gwisgo eu sgidiau cerdded er mwyn ymuno â’r grŵp o bump yn cerdded yr holl siwrne, sef Huw Thomas (Caerdydd), Anna Jane Evans (Caernarfon), Peredur Owen Griffiths (Caerffili), Nan Powell-Davies (Wyddgrug) ac Aled Edwards (Pontypridd).

Tri o'r cerddwyr - Peredur, Huw ac Elaine Davies o Lanwnnen. Llun: Twynog Davies.

Tri o’r cerddwyr – Peredur, Huw ac Elaine Davies o Lanwnnen. Llun: Twynog Davies.

Ymhlith y cerddwyr oedd Elaine Davies o Lanwnnen.  Ymunodd â’r criw am chwe diwrnod ac mae wedi casglu o gwmpas £1,000 o bunnoedd ei hunan.  Cafodd ei hysbrydoli oherwydd yr achos.  Meddai “Mae rhywun yn teimlo mor ddiymadferth am yr holl beth ac roedd ymuno â’r daith yn gyfraniad fechan dros godi ymwybyddiaeth a chodi arian.”

Ar hyd y daith o Dalyllychau i Lanbed ac ymlaen i Lanfair Clydogau, bu rhagor o bobl leol yn cydgerdded.  Meddai Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, oedd yn cerdded yr holl siwrne: “Fe drefnom y daith yma i gerdded mewn undod â’r 65 miliwn o ffoaduriaid sydd yn dioddef ac er mwyn codi cefnogaeth ar gyfer gwaith hanfodol Cymorth Cristnogol sy’n cynnig gobaith a dyfodol gwell i bobl yn fyd-eang.

Ar hyd y ffordd cawsom gyfle i rannu gyda chymunedau, ysgolion ac eglwysi storïau yn rhoi cipolwg o’r sefyllfaoedd anobeithiol a wynebir gan gymaint o bobl, a chawsom yn fraint o rannu newyddion ynglŷn â’r gwaith calonogol gan Cymorth Cristnogol.

Y realiti sy’n darostwng yw bod profiadau ffoaduriaid yn bell iawn oddi wrth ein profiadau ni ar y daith yma yn ystod mis Rhagfyr. Bosib iawn cawn ni byth profi’r un ofn a thrais. Ond mae’r ymateb gan gymunedau Cymru at yr Apêl a’r lletygarwch anhygoel wir yn adlewyrchu’r croeso sydd ar gael yma a’r awydd cryf i ni chwarae rôl mewn tywys goleuni i rai o’r mannau tywyllach yn y byd heddiw.”

Mae diwedd y daith yn dod ochr yn ochr gyda’r newydd da y bydd pob cyngor yng Nghymru yn rhoi llety i ffoaduriaid o Syria erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae’r cerddwyr hefyd wedi ymweld ag ysgolion er mwyn casglu cardiau Nadolig gan ddisgyblion ar gyfer y Prif Weinidog.  Mae’r cardiau Nadolig yn galw ar Teresa May i ystyried yr iaith y defnyddiwyd wrth siarad am ffoaduriaid ac i sicrhau bod ei eiriau yn adlewyrchu ein traddodiad hynod fel cenedl o groesawi bobl mewn angen.

Y cerddwyr wedi cyrraedd Llanfair Clydogau a chael croeso mawr a lluniaeth wedi ei baratoi gan Eleri Davies a Sally Leech. Llun: Twynog Davies.

Y cerddwyr wedi cyrraedd Llanfair Clydogau a chael croeso mawr a lluniaeth wedi ei baratoi gan Eleri Davies a Sally Leech. Llun: Twynog Davies.

Mae’r elusen yn annog pobl i gefnogi’r Apêl Nadolig yn ystod yr ŵyl lawen, er mwyn iddynt fedru parhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i rai o’r miliynau o bobl yn fyd-eang sydd wedi’u gorfodi o’u cartrefi oherwydd trais a gwrthdaro yn yr argyfwng ffoaduriaid mwyaf ein hamser.

Cymorth Cristnogol yw asiantaeth Ddatblygu Ryngwladol Eglwysi Prydain ac Iwerddon, ac maent wedi bod yn gweithio â ffoaduriaid ers ei sefydlu yn 1945. Mae Cymorth Cristnogol ar hyn o bryd yn cynorthwyo ffoaduriaid sydd wedi ffoi rhag trais yn y Dwyrain Canol, gan weithio mewn gwersylloedd yn Libanus, Irac, Groeg a Serbia, gan ddarparu bwyd a meddyginiaethau hanfodol, ynghyd a chymorth seicolegol, a chyngor cyfreithiol, i bobl sydd wedi gorfod ffoi, yn aml heb ddim ond y dillad ar eu cefnau.

Mae £5 yn ddigon i roi dillad i berson sy’n dianc trais, gall £11 darparu ddigon o adnoddau hylendid hanfodol i deulu o bump yn Serbia am wythnos, a gall £50 rhoi hadau ac offer i deulu sydd wedi’i gorfodi o’u tai yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo er mwyn ailadeiladu bywydau a bwydo eu hunain.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *