Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker

Gary Slaymaker

Gary Slaymaker

Ydych chi wedi bod i weld ffilm yn Neuadd Mileniwm Cellan neu Neuadd yr Hafod Gorsgoch?  Wel beth am wneud hynny?

Gallwch arbed tipyn ar danwydd drwy beidio teithio mor bell â sinemau Caerfyrddin ac Aberystwyth, yn ogystal ag arbed tipyn ar docynnau drud.

Gellir gweld ffilm yng Nghellan ddwy waith y mis, a gofynnir am fynediad drwy rodd.  Yn ogystal â hynny, ceir egwyl hanner amser lle gallwch fwynhau hufen ia.

Yn rhifyn mis Mai Papur Bro Clonc, mae’r arbenigwr ffilmiau Gary Slaymaker yn rhoi ei sylwadau i ni am y ffilmiau a ddangosir yng Ngellan y mis hwn.

Sylwadau'r Sinema

Sylwadau’r Sinema

Daw Gary’n wreiddiol o Lanbed ac mae’n lais cyfarwydd ar y radio fel adolygydd ffilmiau.  Gwerthfawrogwn felly ei gyfraniad ym Mhapur Bro Clonc, ac edrychwn ymlaen i ddarllen mwy am y ffilmiau a ddangosir yn lleol ganddo yn y rhifynnau nesaf o’r papur.

Os nad yw enw’r ffilm yn golygu dim i chi, beth am ddarllen amdani yn Clonc y tro nesaf i weld a yw o ddiddordeb cyn ei gwylio.

Ar ddiwedd Ebrill dangoswyd ‘Bridget Jones’s Baby’ yn Neuadd yr Hafod Gorsgoch.  Y ffilm nesaf yn Neuadd Mileniwm Cellan fydd ‘Manchester by the Sea’ ar nos Wener 2ail Mehefin.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *