Storïau a Sgandals o Lanybydder

Salon 3N Gwallt yn Nhregaron

Salon 3N Gwallt yn Nhregaron

Mae mwy o drafod yn digwydd o fewn muriau’r salon trîn gwallt nag unrhyw le arall. Ein steiliwr gwallt yw ein clust i’n holl broblemau, ein storïau a’n sgandals.

Ond dychmygwch glustfeinio ar yr holl sgyrsiau hyn? Tybed beth mae ein cyd-Gymry yn ei ddatgelu yn y salon trin gwallt? Dyma fyddwn ni’n ei ddarganfod wrth i Y Salon ddychwelyd am gyfres arall ar S4C.

Yn trafod holl bynciau llosg y dydd, o glecs lleol i newyddion diweddara’r byd, mae seti’r salons ar hyd a lled Cymru yn boeth ac yn barod i groesawu’r cwsmeriaid nôl unwaith eto am gyfres newydd sbon fydd yn dechrau nos Iau 4 Hydref.

A pha salons fydd yn croesawu’r camerâu yn y gyfres hon?

Yn agor eu drysau unwaith eto fydd Magic Clippers, Clip a Snip a Gwinedd Sonia yng Nghaernarfon, C&J ym Mangor a N&Co yn Llanelli.

Gwinedd Sonia yng Nghaernarfon

Gwinedd Sonia yng Nghaernarfon

Ond yn ogystal â’r hen hoelion wyth, bydd sawl salon newydd i’w weld yn y gyfres hon, sef salon Cherise Amore yn yr Wyddgrug, Tommy Shelby’s yn Llanharan a Toriad Taclus yn Llanybydder.

Yn dychwelyd unwaith eto am gyfres arall mae’r ddwy o Geredigion, sef Carys a’i mam, Llinos, o Salon 3N Gwallt yn Nhregaron. Tre’ fach, ond yn llawn cymeriadau!

“O! Ma’na lot o gymeriade yn Nhregaron. Rhai na fyse ti byth, byth yn gweld yn unman arall!” meddai Carys, tra’n chwerthin ymysg ei chwsmeriaid yn salon 3N Gwallt.

Yn felin drafod y dre’, does dim eiliad dawel i’w gael yn salon Carys a’i mam, gyda phobl yr ardal yn galw mewn yn gyson i roi’r byd yn ei le.

“Sdim ishe counsellor yn Nhregaron – jysd dewch mewn i gael trin eich gwallt! Ma’ mam yn gwd counsellor. Ma’ rhai pobl yn dod mewn yn unswydd jysd i siarad da hi – ‘dyn nhw ddim hyd yn oed angen torri eu gwalltie!”

Ond nid Carys a Llinos yn unig a serennodd ar y sgrin yng nghyfres ddiwethaf Y Salon. Er nad oes llawer o siap ar y creadur bach blewog gyda siswrn torri gwallt, mae ci bach y salon yn dipyn o seleb ar S4C ac ymysg trigolion Tregaron.
“O! Persi! Ma’ pob cwsmer yn holi amdano fe pan ma’ nhw’n dod mewn,” meddai Carys, “ma’ fe ‘di tyfu lot erbyn nawr, ond ma’ fe dal yn ciwt!”

Y Salon
Nos Iau 4 Hydref 9.30, S4C
Ar alw: S4C Clic; BBC iPlayer a llwyfannau eraill
Cynhyrchiad Boom Cymru ar gyfer S4C

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *