Siopa Dolig a Siopa gyda’r hwyr yn nhref Llanbed

Noson Siopa Dolig Llanbed 2015

Noson Siopa Dolig Llanbed 2015

Bydd siopau tref Llanbedr Pont Steffan ar agor yn hwyr nos Iau yr 8fed o Ragfyr er mwyn rhoi’r cyfle i chi wneud eich siopa Nadolig yn lleol.

Cyngor Tref Llanbed sy’n trefnu’r noson ar y cyd â Siambr Fasnach y dref.  Bydd adloniant stryd ac ymweliad gan Sion Corn yn ogystal.

Ymhlith y diddanwyr bydd Côr Meibion Cwmann a’r Cylch ac ysgolion yr ardal.  Bydd y Stryd Fawr yn Llanbed ar gau i gerbydau rhwng 5 ac 8 o’r gloch yr hwyr er mwyn darparu lleoliad diogel i deuluoedd i fwynhau awyrgylch y Nadolig, crwydro o un siop i’r llall a mwyhau’r adloniant.

Bydd anrheg am ddim i bob plentyn gan Sion Corn a chroeso cynnes Cymreig i bawb yn y siopau unigryw.

Côr Cwmann yn diddanu ar y Stryd Fawr yn 2015

Côr Cwmann yn diddanu ar y Stryd Fawr yn 2015

Gwnaed ymdrech arbennig yn barod i addurno’r dref fechan.  Bu criw o wirfoddolwyr ar ran y Siambr Fasnach yn codi’r goleuadau Nadolig ac aelodau’r Ford Gron yn gosod coed Nadolig uwch y siopau.

Mae gan siopau Llanbed rywbeth at ddant pawb – o grefftiau i nwyddau trydanol ac o fwyd i flodau a dillad.

Wrth siopa yn lleol, rydych yn cyfrannu tuag lewyrch yr ardal hefyd.  Yn ol arbenigwyr, mae sawl rheswm dros siopa’n lleol: mae’n cynnal y gymuned, mae’n cryfau’r economi leol, mae’n creu amgylchedd iachach drwy leihau ol troed carbon, mae’n rhoi gwerth am arian ac yn rhoi gwaith i bobl leol.

Nos Iau amdani de!  Noson o ddiddanwch tymhorol i’r teulu cyfan a gwneud eich siopa Nadolig yn lleol.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *