Sioe Nadolig Ysgol Sul Eglwys Sant Pedr Llanybydder

Cymeriadau'r Sioe Nadolig

Cymeriadau’r Sioe Nadolig

Yn Eglwys Sant Pedr Llanybydder ar yr  20fed Rhagfyr, o’dd ychydig o broblem gyda ni, wrth i Ellie datgan ar ddechrau’r sioe, ei bod hi ddim yn credu yn stori’r geni ragor! Wel, bois bach, o ni’n meddwl fod Nia a Elain yn mynd i gw’mpo mas o’r pulpud mewn sioc!

Ond chwarae teg, dyma Elain yn dod lan â syniad, sef dangos stori’r geni i Ellie, er mwyn ceisio cael hi i gredu eto. Wel, bant â ni!

Dyma Mair, sef Sasha, yn cerdded yn yr ardd yn meddwl am Joseff, y dyn roedd hi am ei briodi, pan ymddangosodd y ddwy brif angel sef Rhian a Denise, ynghyd â’r angylion bach, Sophie, Alaw, Lilly a Amy.

Dywedodd yr angylion wrth Mair ei bod hi am gael babi, a bod y babi hyn am fod yn fabi arbennig iawn. Aeth Mair i aros gyda’i cefnither Elisabeth am ychydig.

Ond, o’dd Ellie ddim yn credu o hyd.

Daeth Joseff, sef Lucas, getre wedi cael diwrnod anodd iawn, gan fod Mair wedi dod nôl o aros gyda Elisabeth, ac roedd yn amlwg i bawb ei bod hi yn feichiog.

Tra ei fod e yn cysgu, dyma’r angylion yn ymddangos yn ei freuddwydion ac yn dweud wrtho pa mor arbennig roedd y baban Iesu yn mynd i fod.

Hyfryd oedd gweld yr angylion bach yn dawnsio yn eu gwisgoedd o gwmpas Joseff. Hyfryd hefyd oedd gweld Liwsi, chwaer fach Caio wei gwisgo fel angel, dyma aelod arall i’r Ysgol Sul mewn cwpwl o flynydde!

Dyma Mair a Joseff yn gadael gyda’i gilydd tua Bethlehem, ac yn y llety, gan fod dim lle yn unman, cafodd y baban Iesu ei eni.

Ond, o’dd Ellie ddim yn credu o hyd.

Ar y bryniau uwchben Bethlehem, roedd y bugeiliaid, sef Caio, Josh a Dyfan, yn edrych ar ôl y defaid pan ymddangosodd yr angylion iddynt, i ddweud wrthynt am enedigaeth y baban Iesu.

Dilynodd y bugeiliaid y seren i Fethlehem a rhoi anrhegion i’r baban Iesu.

Ond, o’dd Ellie ddim yn credu o hyd.

Mewn palas gerbron, cafodd y Brenin Herod, Adrian, sioc pan gwnaeth y bobol ddoeth, Vicky a Steve, ddod i ofyn am gael gweld y Brenin newydd! O’dd Herod yn grac iawn! Penderfynodd Ellie, Elain a Nia fod Herod yn ddyn cas iawn!

Erbyn hyn, pan ofynnodd Mair i Ellie, o ni’n falch iawn i glywed ei bod hi 50/50 credu!

Dyma’r bobol ddoeth yn gadel palas Herod a dilyn y seren i Fethlehem, a rhoi eu anrhegion o aur, thus a myrr i’r baban Iesu.

Wel, dyma ddiwedd y stori, ac o’dd pawb yn yr Eglwys yn dala eu hanal wrth i ni ofyn y cwestiwn i Ellie am y tro diwethaf: “Ellie, wyt ti’n credu yn stori’r Nadolig?”, a chi’n gwbod beth? Dyma’r ateb:

“I fi’n credu nawr … Chi’n gwbod beth, fi yn, fi rili yn!”

A dyma’r llety yn llanw gyda ebychiad o haleliwia!

Dyma’r plant i gyd yn dod at ei gilydd i ganu Nadolig llawen i chi gyd, gyda Susan ar yr organ.

Un gair sydd i ddisgrifio plant, rhieni a ffrindiau Ysgol Sul Eglwys Llanybydder, ‘Arbennig’ – diolch o galon iddynt am bopeth, i chi gyd werth y byd yn grwn.

Nadolig llawen iawn i chi gyd wrth Ysgol Sul Eglwys Llanybydder.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *