Sioe Llanybydder 2015

Glyn Davies, Ffynnonbedr, Llambed

Glyn Davies yn ennill yr Adran Flodau

Cynhaliwyd Sioe Llanybydder yng Ngwesty’r Llew Du Llanybydder, ddydd Sadwrn, 22ain Awst, gan Bwyllgor ariannu gweithgareddau allanol y pentref. Braf oedd gweld y lle yn llawn yn fore, a’r swyddogion yn cael gwres eu traed yn rhoi popeth yn eu lle mewn amser!

Dyma ganlyniadau’r dydd:

Adran Cyffeithiau/Coginio: Elaenor Jones

Adran Gwaith Llaw: Maralyn Lambert

Adran Gwaith Coed: Huw Evans

Adran Arlunio: Sheila Smith

Adran y Plant: 6 oed a thano: Lois Williams, Heol y Gaer

7 oed a than 11:  Dafydd Williams, Heol y gaer

Adran Flodau: Glyn Davies, Ffynnonbedr, Llambed

Adran Ffotograffiaeth: Zoe Nugent

Adran Ffrwythau: Bethan McMullen

Adran Llysiau: Bethan McMullen

Gwobr am y mwyaf o bwyntiau yn y Sioe: Bethan McMullen

Gwobr arbennig am yr eitem orau yn y Sioe: Bertie Davies am ei gennin godidog!

Basged hongian orau: Mr Eirwyn Jones, The willows

2ail Mr and Mrs Jones, Fronhaul

3ydd Mr and Mrs Gibby, Erwlon

Ar ôl rhannu’r gwobrau i enillwyr y dydd, cafwyd araith bwrpasol gan Pamela Burke, Cadeiryddes y pwyllgor, cyn i’r Cynghorydd Ieuan Davies werthu’r nwyddau a adwyd ar ôl gan y cystadleuwyr. Pwyllgor bach iawn sydd yn trefnu’r Sioe erbyn hyn, ac er mwyn cynnal Sioe lwyddianus o flwyddyn i flwyddyn, mae llawer o waith yn digwydd ganddynt, felly, maent yn galw ar bobol y pentref a’r ardal i ymuno gyda nhw ar y pwyllgor er mwyn cadw’r Sioe i fynd.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *