Sioe Ddawns Sally Saunders ‘A Time to Dance 2015’

Rhai o ddawnswyr Ysgol Ddawnsio Sally Saunders

Rhai o ddawnswyr Ysgol Ddawnsio Sally Saunders

Cafwyd gwledd o ddawnsio yn Theatr Felinfach dros y penwythnos gan Ysgol Ddawnsio Sally Saunders, Llanbed.  Braf oedd gweld dros cant o blant yr ardal yn dod at ei gilydd i ddawnsio mewn tri gwahanol berfformiad.  Roedd eu hoedrannau’n amrywio o 3 i 17 (gan gynnwys Sally ei hun, sy’n 36 oed).

Gwelwyd 27 o wahanol berfformiadau dawns ym mhob sioe, yn amrywio o falê, tap, cyfoes a hip hop.  Roedd nifer o wirfoddolwyr wedi bod yn brysur iawn yn helpu gwnïo 253 o wisgoedd i’r plant heb anghofio’r miloedd o secwinau.

Cyflwyno Sally â blodau ar ddiwedd y noson

Cyflwyno Sally â blodau ar ddiwedd y noson

Yn ogystal â’r gwisgoedd, roedd rhaid gwneud yn siwr fod y plant yn edrych yn smart.  Felly defynyddiwyd cannoedd o glipiau gwallt a 15 can o chwistrell gwallt!

Roedd y gynulleidfa’n amlwg wrth ei bodd gyda’r sioe a’r awyrgylch yn drydanol!  Rwy’n siwr fod yna sêr y dyfodol yn ei mysg.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *