Sioe a Threialon Cŵn Defaid CFFI Llanllwni 2015

Ar Ddydd Llun Gwyl Banc Awst 31ain 2015 cynhaliwyd Sioe a Threialon Cŵn Defaid blynyddol C.Ff.I Llanllwni. Er y tywydd glwyb yn yr wythnos gynt, cafwyd diwrnod sych a’r haul yn gwenu. Braf oedd gweld y caeau yn llawn a phawb yn mwynhau. Mr Eilian Jenkins, Tanfforddgou, Gwyddgrug oedd llywydd y Sioe eleni.

Dyma ganlyniadau y dydd:
Adran Treialon Cŵn Defaid:
 • Novice South Wales – Shannon Conn gyda Belle
 • Open National – Alistair Lyttle gyda Roy 
 • Open South Wales – Shannon Conn gyda Bele

Adran Y Defaid:

 • Defaid Iseldir – Jones, Blaenwaun
 • Defaid Ucheldir – Jones, Highview
 • Pencampwr y Defaid – Jones, Penlangwnws

Cystadleuthau’r Babell:

 • Coginio – Elen Jones
 • Blodau – Janet Jones
 • Llysiau – Eric Jones
 • Lluniau – Carol Davies
 • Cyffeithiau a Gwinoedd – Keith Jones

Adran Plant Ysgol:

 • Dan 7 oed – Tudur George
 • 7-11 oed – Alaw Jones
 • 12-16 oed – Nerys Jones

Cynhaliwyd hefyd noson fideo gwartheg yn nhafarn y Talardd, lle roedd y lle yn llawn dop! Dyma canlyniadau adran y gawrtheg:

Adran Gwartheg:

Gwartheg godro – Powell, Gwarcwm

Gwartheg beef – Jones, Blaenwaun

Pencawmpwr gwartheg – Marshall, Ystrad Corrwg (Cow in Milk)

Diolch i bawb am eu cefnogaeth drwy gydol y diwrnod a’r noson, bydd holl elw’r Sioe eleni yn mynd tuag at Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

image-768x1024

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *