Siaradwyr Dawnus Clybiau Lleol

Aelodau llwyddiannus CFfI Llanllwni (Llun drwy garedigrwydd Sioned Howells)

Aelodau llwyddiannus CFfI Llanllwni (Llun drwy garedigrwydd Sioned Howells)

Daeth cryn lwyddiant i aelodau Clybiau Ffermwyr Ieuainc lleol yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus y mudiad yn Sir Gâr yn ddiweddar.

Cynhaliwyd y cystadlaethau yn Ysgol Nantgaredig ar y 27ain Ionawr gyda’r beirniaid Meryl Thomas (Adran Ddarllen), Bethan Price (Adran Iau) Mererid Davies (Adran Ganol) a Mared Jones (Adran Hŷn).

Llongyfarchiadau anferth i aelodau Clwb Llanllwni a gipiodd sawl gwobr.
– Tîm Adran Iau – Mared, Lowri a Siriol yn gydradd ail;
– Lowri wrth gefn i gystadlu at lefel Cymru;
– Tîm Yr Adran Ganol – Llanllwni 2 sef Betsan, Ifor a Jac yn drydydd a Llanllwni 1 sef Sioned B, Owain a Sioned H yn gyntaf;
– Yr Unigolyn Gorau – Owain Davies;

Daniel a Sara Elan CFfI Cwmann (Llun drwy garedigrwydd Sian Elin Williams)

Daniel a Sara Elan CFfI Cwmann (Llun drwy garedigrwydd Sian Elin Williams)

Yn mynd ymlaen i gystadlu dros y sir yn Yr Adran Ganol ar lefel Cymru o Glwb Llanllwni bydd Sioned H fel Cadeirydd ac Owain gyda Ifor a Sioned B wrth gefn.  Tipyn o gamp yn wir.

Roedd hefyd tîm darllen gyda Clwb Llanllwni, sef Tomos, Alwyn a Gwion a tîm hŷn sef Sion, Ifor, Owain a Jac.

Hyfforddwyd aelodau Llanllwni gan Eileen Davies a Menna Davies.

Llongyfarchiadau hefyd i Sara Elan Jones, Clwb Cwmann am ddod yn ail fel darllennydd, ac wrth gefn i dîm y sir ar gyfer cystadleuaeth Cymru.  Yn y tîm gyda Sara Elan oedd Daniel Jones Clwb Cwmann a Haf o Landeilo.

Tîm C.Ff.I. Llanwenog a enillodd dan 14 oed sef Ffion Davies, Hafwen Davies a Sioned Davies.

Tîm C.Ff.I. Llanwenog a enillodd dan 14 oed sef Ffion Davies, Hafwen Davies a Sioned Davies.

Tra yng Ngheredigion, fel hyn oedd hi.  Cynhaliwyd y gystadlaeuaeth Gymraeg y Sir ar ddydd Sul, Ionawr 21ain ar gampws Theatr Felinfach.

Dyma’r canlyniadau lleol: Darllen dan 14 – Cadeirydd Gorau: Sioned Fflur Davies, Llanwenog A; Darllenydd Gorau: Sioned Fflur Davies, Llanwenog A; Tîm Gorau: Llanwenog A. Dan 16 – Diolchydd Gorau: Beca Jenkins, Pontsian.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *