Siân Elin yn Meithrin Talent

Sian Elin yn diddanu’r plant yng Ngŵyl Canol Dre Caerfyrddin.

Sian Elin yn diddanu’r plant yng Ngŵyl Canol Dre Caerfyrddin.

Mae Siân Elin Williams o Bencarreg wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth ‘Meithrin Talent – Talent Meithrin’ ac mi fydd yn perfformio yng Nghaerdydd yn Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf.

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd ar safle Sioe Llanelwedd y llynedd fe lansiodd Mudiad Meithrin a’r Urdd gystadleuaeth newydd ar y cyd gyda’r nod o ddod o hyd i dalent newydd i ddiddanu plant ifanc rhwng 2-4 oed a’u rhieni.

Meddai Iola Jones, Pennaeth Tîm Cyfathrebu a Phartneriaethau Mudiad Meithrin:
“Roeddem fel Mudiad yn awyddus i ddod o hyd i dalent newydd i ddiddanu plant ifanc iawn, yn y gobaith o ddod o hyd i dalentau newydd fyddai’n addas i gynnal Taith Gŵyl Dewin a Doti (sy’n daith tair wythnos o hyd) yn y dyfodol. Felly dyma greu partneriaeth gyda’r Urdd i gynnal y gystadleuaeth yma ar y cyd.”

Mae cystadleuaeth ‘Meithrin Talent – Talent Meithrin’ yn agored i aelodau’r Urdd rhwng 18-24 oed. Fe agorwyd y broses gystadlu fis Medi y llynedd hyd ddiwedd Rhagfyr gyda’r ymgeiswyr yn llenwi ffurflen gais, anfon portffolio yn amlinellu eu profiad a chreu clip fideo 5 munud o hyd i ddweud ychydig am eu hunain ac i ddangos eu dawn perfformio.

Sian Elin yn perfformio gydag aelodau CFfI Cwmann.

Sian Elin yn perfformio gydag aelodau CFfI Cwmann.

Y ddwy ymgeisydd sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yw Siân Elin a Lois Glain Postle o Fodedern, Môn. Ddiwedd Ebrill fe dderbyniodd y ddwy ddiwrnod o hyfforddiant a mentora yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd yng nghwmni Martyn Geraint sy’n hen law ar berfformio i blant ifanc.

Meddai Siân Elin:

“Rwy’n edrych ymlaen i ddiddanu plant yn yr Eisteddfod ac mae’n fraint i gyrraedd y ffeinal. Pa bynnag ffordd yr eith hi Ddydd Sadwrn, rwy’n falch iawn o’r cyfle mae’r Urdd a’r Mudiad Meithrin wedi roi i mi gan fy mod wrth fy modd yn diddanu.”

Diwedd y daith i’r ddwy fydd y cyfle i berfformio mewn amryfal leoliadau ar hyd maes Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019 ddydd Sadwrn 1 Mehefin, gyda’r panel beirniaid yn eu beirniadu ar safon eu perfformiad a’u dealltwriaeth o anghenion y gynulleidfa, a chyfle i berfformio mewn un sioe ar daith Gŵyl Dewin a Doti fydd yn cael ei chynnal o 10 – 29 Mehefin eleni.

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd:

“Dechrau’r daith perfformio yw Eisteddfod yr Urdd i lawer ac felly rydym yn falch iawn i allu cynnal y gystadleuaeth newydd hon yn yr Eisteddfod eleni. Dyma gyfle gwych i gystadleuwyr yr Urdd gael ehangu ar eu cyfleoedd perfformio ar hyd a lled y maes i gynulleidfa amrywiol.”

Cyhoeddir enw’r enillydd ar lwyfan y Pafiliwn yn Eisteddfod yr Urdd 2019 gan dderbyn gwobr ariannol o £300 a’r cyfle i berfformio mewn sioe yng Ngŵyl Dewin a Doti Mudiad Meithrin yn 2019. Bydd yr ail yn y gystadleuaeth yn derbyn £200.

Bwriedir cynnal y gystadleuaeth yma ar y cyd eto y flwyddyn nesaf.

Gofynnir i Sian Elin a Lois Glain wneud perfformiadau o 10 munud yr un ym mhob un o’r 3 lleoliad isod ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd, ddydd Sadwrn 1 Mehefin.  Cofiwch fynd i’w cefnogi.

Perfformiad 1 – Llwyfan y Lanfa, Canolfan y Mileniwm.

(Slot rhwng 11:00 – 11:30)

Perfformiad 2 – Uned y Mudiad Meithrin (tu allan i Ganolfan y Mileniwm)

(Slot rhwng 13:00 – 13:30)

Perfformiad 3   – Llwyfan Allanol S4C (Y Basn yn y Bae)

(Slot rhwng 14:30 – 15:00)

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *