Sgwrs Dafarn – Beth yw Cynaladwyiaeth?

Mae’n air sy’n cael ei ddefnyddio yn esgeulus. I ni’n ei roi yng nghyd-destunau megis ‘Ynni Niwclear’ gan greu ‘oxymoron’ go iawn. ‘Buzzword’ y ganrif, mae nifer yn ei ddefnyddio – ond llai yn ei wir ddeall.

Helen Howells

Helen Howells

Dewch ynghyd i Dafarn Cefn Hafod, Gorsgoch nos Fercher 24ain o Chwefror i sgwrsio gyda Helen Howells, ysgrifennydd ‘Colofn Cefn Gwlad’ i Bapur Bro Clonc, lle y bydd hi yn:

HOLI – beth mae cynaladwyiaeth yn ei olygu i chi?

RHANNU – beth mae e yn ei olygu i hi.

TRAFOD – beth allai ei olygu i’r gymuned wledig?

Cred Helen yn gryf bod y syniadau gorau yn gwreiddio o sgyrsiau da mewn tafarn. A chewch flas ar rai yn ystod y noson.

Mae Helen yn Ymarferydd Datblygu Cynaliadwy gyda deng mlynedd o brofiad yn y maes. Bu’n gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, y cyrff statudol yng ngofal ein tirweddau a’n cynefinoedd arbennig. Buodd Helen yn flaenllaw yn sicrhau dynodiad UNESCO i’r Biosffer Gyntaf yng Nghymru yn Nyffryn Dyfi, ynghyd â gweithio gyda’r Tywysog Charles ar brosiect Mynyddoedd y Cambria.

Trefnir y noson gan Gynghrair Cymuned Llanwenog. Croeso cynnes i bawb.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *