Sgandal Parcio Llanbed

Ers i’r Cyngor Sir gyflwyno taliadau parcio ar y Cwmins yn Llanbed, ychydig iawn o bobl sy’n parcio yno.  Ar y llaw arall mae’r strydoedd gerllaw fel y Stryd Newydd yn llawn ceir.

Peiriant golchi a barciwyd ar y Cwmins bore ma.

Peiriant golchi a barciwyd ar y Cwmins bore ma.

Ydy’r arian ychwanegol a ddaw i’r cyngor sir drwy’r taliadau parcio yn ddigon i gyfiawnhau rhwystro pobl rhag siopa yn y dref?  Mae gweld lle parcio cyfleus fel y Cwmins yn wag yn ystod yr wythnos yn wastraffus yn ôl masnachwyr Llanbed.

Bore ma gwelwyd peiriant golchi wedi ei adael mewn lle parcio ar y Cwmins gyda thocyn parcio arno.  Paentiwyd y peiriant fel car.  Ai protest yw hyn gan rywun?

Gyda nifer o siopau’r dref yn cau, ai annog mwy o siopwyr ddylai’r Cyngor Sir fod yn gwneud?  Awgrym a allai weithio oedd hwnnw gan un o’r siopwyr: beth am gynnig dwy awr o barcio am ddim ar y Cwmins a’r Rookery?  Byddai hynny’n rhoi digon o amser i bobl siopa.  Gellir codi tâl wedyn ar y rhai sy’n dymuno parcio am gyfnodau hirach.

Gydag un archfarchnad yn cynnig parcio am ddim a’r llall yn ad-dalu’r tâl parcio, gellir dadlau bod siopau unigol y dref o dan anfantais.

Beth yw barn darllenwyr Clonc360?

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *