Sêr ifanc gyda Chwmni Opera

Megan a Cerys

Megan a Cerys

Bu Cerys Angharad o Bencarreg a Megan Morris o Dalyllychau, y ddwy yn 7 oed, yn llwyddiannus yng ngwrandawiadau Cwmni Opera Ieuenctid Caerfyrddin ym mis Medi 2015 lle bu cannoedd o blant yn cystadlu am rannau.  Cynhaliwyd y gwrandawiadau dros benwythnos cyfan.

Y ddwy yw’r ifancaf yn y cast o 76 yn Opera Ieuenctid Caerfyrddin.  Cynhelir y sioe  ‘Whistle Down the Wind’ gan Richard Taylor yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin.

Maent wedi bod yn ymarfer yn ddiwyd ers mis Medi 2015, gyda’r ymarferion yn cynyddu i ddwy waith yr wythnos o hyn ymlaen.
Mae’r sioe yn agor Nos Fawrth, 16eg Chwefror tan Nos Sadwrn, 20fed Chwefror 2016 sef chwe sioe i gyd.  Mae tocynnau ar werth o Theatr y Lyric, Caerfyrddin.
Mae’r sioe yn cael ei chyfarwyddo gan Steve Elias (sy’n hannu o Gaerfyrddin a chyn-aelod yr Opera), seren y ‘West End’ mewn sioeau ‘Billy Elliot’ a ‘Chitty Chitty Bang Bang’ a’r teledu.
Mae’r ddwy yn ddisgyblion yn Ysgol Bro Pedr, Llanbed.  Pob lwc i chi ferched.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *