Rotari yn ehangu yn Llanbedr Pont Steffan!

rotary-logoFe’ch gwahoddir i ymuno â’r datblygiad cyffrous hwn a chymryd rhan yn eich cymuned.

Mae Clwb Rotari Llanbed yn cyfarfod ddwywaith y mis ar nos Lun ar hyn o bryd, ond daeth yn amlwg bod angen sefydlu cyfarfodydd amser cinio hefyd fel y gall gweithwyr proffesiynol lleol, yn weithgar ac wedi ymddeol, y cyfle i ddod yn aelodau a chyfrannu tuag at newidiadau cymunedol cadarnhaol yn Llanbed ac ym mhedwar ban byd!

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod dros ginio anffurfiol i chi gael gwybod mwy am ein clwb a’r amcanion ehangach sy’n perthyn i Rotari Rhyngwladol. Cynhelir y cyfarfod cyntaf dydd Llun 19 Fedi rhwng hanner dydd a 2.00 o’r gloch yng Ngwesty’r Castell, Y Stryd Fawr, Llanbed.

castle-hotelDyma leoliad arfaethedig y cyfarfodydd amser cinio misol o hynny ymlaen gan obeithio y byddwch yn medru ymuno a ni yn ein cyfarfodydd dros ginio. Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod a thrafod y manteision o gael pobl ymroddedig o bob cyfandir, diwylliant, galwedigaeth a chefndir, sy’n rhannu’r un brwdfrydedd, i ymuno tan faner Rotari i fwynhau cyfeillgarwch a gwasanaethu eu cymunedau.

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Pauline Roberts-Jones, ffôn 01570 480342 / 07881758708 e-bost tynporth@hotmail.co.uk neu cysylltwch gyda mi.

Cofion gorau   Kevin Sivyer   Llywydd, Clwb Rotari Llanbedr Pont Steffan 2016/17   Ffôn 01559 395305   E-bost kss45@sky.com

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *