Rhoi offerynnau cerdd i ysgolion

Llywydd y Cynulliad (Llun: Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Y Llywydd a’i phrofiad o chwarae’r maracas

Mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi ymgyrch i roi offerynnau cerdd i ysgolion drwy ddatgelu mai maracas yw’r offeryn diweddaraf iddi hi ei chwarae.

Wrth gymryd rhan yng ngherddorfa Gwasanaethau Cerdd Ysgolion Ceredigion ddechrau mis Gorffennaf, dywedodd Elin Jones iddi fentro chwarae offeryn newydd – sef y maracas.

“Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o fywyd; mae’n codi’r ysbryd, yn ein hadfywio ac yn ffordd o fynegi ein hunain,”meddai.

“Dyna pam ei bod yn bwysig goresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl ifanc rhag chwarae.”

Offerynnau cerdd i ysgolion

Mae’r ymgyrch i greu ‘amnest offerynnau cerdd’ yn cael ei chefnogi gan Aelodau a staff y Cynulliad Cenedlaethol i roi “drymiau diangen a sacsoffonau segur” i ysgolion ledled Cymru.

@CynulliadCymru

@CynulliadCymru

Mae’r rhoddion yn rhan o gynllun peilot ar gyfer rhaglen lawer ehangach sy’n debyg o gael ei lansio gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd.

Bwriad yr ‘amnest offerynnau cerdd’ yw annog pobol i roi eu hofferynnau segur i ysgolion sydd mewn angen.

‘Bywyd newydd’

Mae beirniadaeth wedi bod yn ddiweddar am lai o gefnogaeth nag yn y gorffennol i waith offerynnol mewn ysgolion.

Ond ym mis Mawrth, fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, ei bod yn rhoi £10,000 yn ychwanegol i bob awdurdod addysg yng Nghymru i brynu offerynnau.

Y stori’n llawn ar golwg360.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *