Rheolau symud anifeiliaid yn arwain Sioe Llanbed at garolau

Cyflwyno’r llywydd ar noson y carolau.  Llun: Meinir Jones

Cyflwyno’r llywydd ar noson y carolau. Llun: Meinir Jones

Bu llai o gystadlu yn Sioe Amaethyddol Llanbed eleni yn ôl Llywydd Gwasanaeth Carolau a gynhaliwyd yng Nghapel Brondeifi neithiwr.

Bu Ian Evans, Egsairmaen yn areithio ar y noson a dywedodd fod rheolau ynglyn â symud anifeiliaid a ddaeth i rym eleni wedi rhwystro nifer fawr o berchnogion anifeiliaid rhag cystadlu.

 

Ychydig o’r defaid yn Sioe Llanbed eleni

Ychydig o’r defaid yn Sioe Llanbed eleni

Ni ellir symud anifeiliaid fferm o fewn saith diwrnod, sy’n rhwystro ffermwyr rhag mynd i sawl sioe i gystadlu o fewn cyfnod byr.

Cymdeithas Amaethyddol Llanbed a drefnodd y Gwasanaeth Carolau gan godi arian tuag at y sioe ac at elusen Beiciau Gwaed Cymru.  Daeth tyrfa dda i gefnogi’r gwasanaeth o dan arweiniad Manon Richards.

Cyhoeddodd Ian Evans hefyd y bwriedir newid dyddiad y sioe yn 2019 i fis Gorffennaf er mwyn ceisio tynnu rhagor o gystadleuwyr a pheidio amharu â sioeau eraill o fewn cyfnod y rheolau.

Ieuenctid Brondeifi:  Llun: Meleri Jones

Ieuenctid Brondeifi. Llun: Meleri Jones

Bu Ian yn aelod o bwyllgor y sioe ers blynyddoedd a chofia gystadlu pan yn iau fel aelod o’r ffermwyr ifanc.  Ei neges ym Mrondeifi neithiwr felly oedd ei fod yn gobeithio gweld y sioe yn mynd o nerth i nerth.  Pwysleisiodd pa mor bwysig yw digwyddiad fel Sioe Llanbed yn nghalendr y dref ac i’r gymuned amaethyddol ehanghach.

Croesawyd pawb i’r gwasanaeth gan Daniel Morgan. Gwnaed y darlleniad a’r weddi gan Melda Grantham a’r fendith gan Goronwy Evans. Cymerwyd rhan gan ieuenctid Brondeifi a chyfeilwyd gan fand y capel sef Alun Wyn, Helen, Hywel a Pete.

Cafwyd naws hyfryd y Nadolig i’r noson, ac i orffen gwahoddwyd pawb i’r festri am luniaeth ysgafn blasus a chlonc a drefnwyd gan Delyth Jones ac aelodau Brondeifi a phwyllgor y sioe.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *