Rasys Moch C.Ff.I. Cwmann

Moch CFfI Cwmann

Moch CFfI Cwmann

Nos Wener 10 Ebrill cynhaliodd Clwb Ffermwyr Ifanc Cwmann noson rasys moch yng Nghlwb Rygbi Llambed, gyda’r bwriad o godi arian tuag at y clwb ac i gymdeithas clefyd motor niwron. Gwerthwyd y rhan fwyaf o’r moch cyn y nosweth a chafwyd noddwyr i bob un o’r rasys – diolch i bawb a brynodd fochyn ac a noddodd ras. Gwerthwyd y moch oedd dros ben mewn arwerthiant ar y nosweth gyda phawb yn rhoi’n hael at yr achos, diolch iddyn nhw. Hefyd cynhaliwyd raffl gyda sawl busnes lleol wedi rhoi gwobr  i’r enillwyr.

Mochyn buddugol Llion a Beca

Mochyn buddugol Llion a Beca

Yr arweinydd oedd Dafydd Lewis W.D., ac roedd pawb yn gytûn ei fod e wedi gwneud job ffantastig yn llywio’r noson. Roedd pump rhagras, gyda’r enillydd o bob ras yn mynd i’r ras derfynol. Roedd y ras derfynol yn un agos, yn llawn bwrlwm a thensiwn, ond daeth y mochyn o eiddo Llion a Beca Russell i’r brig, gyda Llion fel y joci buddugol. Hoffem fel clwb ddiolch i bawb a daeth ac i bawb sydd wedi cefnogi gan roi’n hael. Y cyfanswm a godwyd oedd £2,871.60.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *