Pryder am swyddi wrth i’r Llew Du a Spar gau

Gwesty’r Llew Du i gau ar Fedi 30.

Mae “cwmwl” dros tref Llanbed yn ôl un cynghorydd lleol, Elin Tracey Jones, wrth i westy’r Llew Du a siop Spar gyhoeddi eu bod nhw’n cau.

Mi fydd gwesty’r Llew Du, sy’n eiddo i gwmni SA Brains, yn cau ar ddiwedd mis Medi gan olygu y bydd 17 o swyddi lleol yn y fantol.

Daw’r newyddion wedi i siop Spar yng nghanol y dref gau eu drysau gyda 12 o bobol yn cael eu cyflogi yno.

“Mae llawer o fusnesau yn dod i’r dref, ond mae’r siopau gwag yn gwneud i’r lle edrych yn drist,” meddai Elin Tracey Jones.

Siop Spar eisoes wedi cau a’r arwyddion wedi’u tynnu i lawr.

 

Ac yn ôl Maer y dref, Hag Harris, “cystadleuaeth” sydd i gyfrif am dranc siop Spar wrth i siopau eraill gan gynnwys Sainsbury’s, Co-op a Premier agor yn hwyr.

 

 

Gwesty’r Llew Du

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran cwmni Brains y bydd y gwesty’n cau oherwydd “cwymp mewn refeniw gwerthiant” gan olygu fod y busnes yn “amhroffidiol.”

Dywedodd eu bod wedi gwario £40,000 ar gostau cynnal a chadw yn 2013-2014 ond – “mae’r lefel o fuddsoddiad sydd ei angen i ddod â’r Llew Du yn ôl i’r safon sydd ei angen yn costio mwy na £1.2 m ac rydym o’r farn nad yw bellach yn fusnes hyfyw.”

“Rydym mewn trafodaethau â’r 17 o staff sydd wedi’u heffeithio i ddod o hyd i swyddi eraill iddyn nhw a hoffem ddiolch iddyn nhw am eu dealltwriaeth gyda’r mater hwn,” meddai.

Ychwanegodd y byddan nhw’n “edrych ar gyfleoedd i fuddsoddi mewn eiddo eraill yn Llanbed” gan gynnwys Gwesty’r Castell ar y stryd fawr.

Cynghorwyr yn poeni am swyddi a dyfodol economi’r dref.

Datblygu

Mae’r cwmni’n ychwanegu nad ydynt wedi llwyddo i gael caniatâd cynllunio i ddatblygu tai y tu ôl i’r safle, ond yn ôl Hag Harris – “dyw’r cais ddim wedi cael ei gwblhau eto, mae yn y broses.”

Ychwanegodd y Maer ei fod am weld y gwesty’n cael ei rhoi ar y farchnad i greu “cyfleoedd i rywun brynu a datblygu busnes yno.”

“Dydyn ni ddim eisiau colli unrhyw fusnes, ond mae’r Llew Du yn westy mawr ac yn rhywle y gall bobol ddod yma i aros yn Llanbed.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *