Prosiect rhyfeddol Teilwng yw’r Oen

Teilwng yw'r Oen

Teilwng yw’r Oen

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn ddigon prysur i ni fel Côr Corisma. 

Bu cryn siarad yn yr ardal am gynhyrchiad Teilwng yw’r Oen ers misoedd a bu aelodau Côr Corisma’n edrych ymlaen yn eiddgar ac yn gwerthfawrogi’r cyfle o fod yn rhan o’r cynhyrchiad.

Pleser oedd ymuno â dau gôr arall, Côr Cardi-gân o Ddyffryn Aeron a Meibion y Mynydd o ardal Ponterwyd.

Dechreuodd yr ymarferion nôl ym mis Medi yn Llanbed, Felin-fach a Chapel Bangor a phawb yn awyddus iawn i fynychu’r ymarferion. 

Mwynhad o’r mwyaf oedd cael cydweithio gyda’r cerddor amryddawn ac egnïol, Rhys Taylor.  Fe osododd drefniant newydd o’r alawon gwreiddiol yn ei ddull unigryw.

Teilwng yw'r Oen

Teilwng yw’r Oen

Rwy’n siŵr bod pawb oedd yn bresennol yn gwerthfawrogi a mwynhau’r gosodiadau a chyda’r cyfuniad o fand disgyblion  ysgolion uwchradd y Sir, yn ogystal â pherfformwyr proffesiynol, gosodwyd sail benigamp i’r canu. Roedd clywed y gerddoriaeth yn cael ei chwarae’n rhoi ias drwy eich cefn gan gyffroi’r emosiynau.

Y ddau ganwr oedd Deiniol Wyn Rees o Bencader a Non Parry Williams yn gyn-aelod o’r grŵp Eden.  Roedd nifer o’r alawon yn gyfarwydd, ac ers y perfformiadau, mae nifer ohonom yn canu’r caneuon o fore tan nos! 

Diolch yn fawr iawn i Theatr Felin-fach am gael y syniad a rhoi’r cyfle i ni, fel Côr Corisma i fod yn rhan o’r cyffro a grëwyd yn ystod y prosiect rhyfeddol hwn. Roedd hi’n bleser cael bod yn rhan o’r cyflwyniad uchelgeisiol hwn, profiad na fyddwn yn ei anghofio.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *