Cau Pont Llanfair Clydogau yn achosi trafferthion

Llun www.llanfairclydogau.com

Llun www.llanfairclydogau.com

Ceuwyd pont Llanfair Clydogau dros y Teifi gan swyddogion Cyngor Sir Ceredigion tua 7 o’r gloch nos Sadwrn wedi i drigolion lleol sylwi bod niwed arni.

Golyga hyn bod y pentref wedi ei rhannu’n ddwy ran gyda’r siop a Chapel Mair ar un ochr a’r eglwys a’r neuadd ar yr ochr arall.  Mae’r pentrefwyr yn poeni am effaith cau’r bont ar fasnach yn y siop, digwyddiadau lleol heb sôn am yr anghyfleustra wrth deithio.

Bydd hyn yn effeithio ar daith plant i’r ysgol gyda dau fws ysgol yn defnyddio’r bont bob dydd.  Bydd y rheini sy’n byw ar ochr Cellan o’r bont yn gorfod teithio ar ffordd arall wrth fynd â’u plant i Ysgol y Dderi naill ai dros bont Gogoyan neu drwy Lanbed.  Gyda’r un effaith ar rieni sy’n byw ar ochr y siop o’r bont a fydd yn mynd â’u plant i feithrinfa’r Dyfodol.

Mae llawer o bobl yr ardal yn masnachu yn y siop wrth i’r lle gynnig gwasanaethau Swyddfa’r Post.  Mae’n ddigon anodd cadw’r drws ar agor mewn ardal gwledig fel Llanfair ar y gorau heb sôn am rwystr pellach fel hyn.

Cynhelir Cwis yn neuadd y pentref ar y 18fed o Fawrth.  Mae’n bentref sy’n cynnig llawer o weithgareddau fel hyn.  Roedd Cawl Sefydliad y Merched yno nos Wener diwethaf, ac mae’r pentref yn adnabyddus am ei Ŵyl Gwrw blynyddol.  Mae’r ffaith bod y bont ar gau yn siŵr o effeithio ar ddigwyddiadau cymdeithasol tebyg.

Mae’r bont yn rhan mor annatod o’r pentref, yn ganolog ac yn waith carreg nodweddiadol o’r lle.  Mae’n siŵr iddi gael ei chodi ar adeg pan oedd llai o drafnidiaeth drom.  Mae’n bont mor hardd hefyd gydag ychydig o gam ynddi gan glymu ochr orllewinol y pentref a’r dwyrain.

Llun www.llanfairclydogau.com

Llun www.llanfairclydogau.com

Mae’r bont wedi ei chau i gerbydau a cherddwyr oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch ac er mwyn atal niwed pellach iddi.  Mae’n debyg bod rhan o un bwa’r bont wedi dymchwel.

Bu’r cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y bont rhyw ddwy flynedd yn ôl, ond daeth y gwaith hwnnw i ben o flaen llaw oherwydd prinder arian yn ôl pob tebyg.

Y gobaith yw y bydd peiriannwyr yn edrych ar y difrod ar ddechrau’r wythnos a gwneir cyhoeddiad pellach wedi hynny.

Yn y cyfamser, hoffai perchennog y siop atgoffa pawb bod y siop ar argor fel arfer.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *