Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau tramwy Cyngor Sir Ceredigion a fu’n ymgymryd â gwelliannau’n ddiweddar i lwybrau troed yn yr ardal, a oedd yn cynnwys gosod pont gerdded 14 medr ar draws yr afon Grannell.

Golchwyd ymaith hen bont garreg ychydig o flynyddoedd yn ôl ac o’r herwydd nid oedd bellach gyfle i bobl leol nac ymwelwyr i gael mynediad dros yr afon, sy’n isafon i afon Teifi, ac yn cynnwys rhywogaethau prin megis dwrgwn, penllwydion (sewin) a glas y dorlan.

Roedd gosod pont gerdded newydd yn un elfen yn unig o’r gwaith oedd yn ofynnol, a oedd yn cynnwys clirio llystyfiant, gosod gatiau a mân welliannau i wyneb y llwybr. Cyflawnwyd y prosiect yma drwy gydweithio rhwng y Cyngor Sir, contractwyr lleol, perchnogion tir a gwirfoddolwyr hawliau tramwy ac ariannwyd y gwaith yn gyfan gwbl gan grant yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Eifion Jones, Swyddog Llwybrau Cyhoeddus Cyngor Sir Ceredigion, “Mae’r bont newydd yma yn un o safon sy’n mynd i fod yn gadarn am flynyddoedd i ddod ac fe fydd yn helpu pobl i fwynhau’r ardal. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’i hadeiladu.”

Mae clustnodi a hyrwyddo teithiau cerdded cylchol fel hyn yn Llanwnnen yn elfen allweddol o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Ceredigion gan hefyd gyfrannu tuag at gyflawni amcanion economaidd, teithio llesol a lles/iechyd y Cyngor.

Caiff y daith gerdded ei chynnwys yn fuan iawn ar wefan y cyngor ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl, ond yn y cyfamser gallwch ebostiwch countryside@ceredigion.gov.uk am gopi PDF.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *