Pobl o bob oed, o bob cenedl yn y Plygain

Rhes flaen: Janet Evans, Glynis Morris, Ann Bowen Morgan, Joana Maria De Lima Teodoro, Miguel Borges Ferreira, Dafydd Ifans. Rhes gefn: Deryck Lindsey, Densil Morgan, Nigel Morris, Matthew Hill, Emma Whittick, Rhiannon Ifans

Rhes flaen: Janet Evans, Glynis Morris, Ann Bowen Morgan, Joana Maria De Lima Teodoro, Miguel Borges Ferreira, Dafydd Ifans. Rhes gefn: Deryck Lindsey, Densil Morgan, Nigel Morris, Matthew Hill, Emma Whittick, Rhiannon Ifans

Unwaith eto eleni roedd Capel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbed dan ei sang ar gyfer y gwasanaeth plygain.

Daeth pobl o bob oed, o bob cenedl, at ei gilydd i’r oedfa fendithiol hon. Nos Lun, 3 Rhagfyr 2018, bu’r gynulleidfa gref yn canu’r hen garolau yn ddigyfeiliant ac yn gwrando’r hen neges.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Ddr Emma Whittick. Yna daeth nifer o garolwyr i gyflwyno eu cân: Saba a Sophia, Parti Plygain Coleg Llambed, Côr Cymysg Eglwys Llandeilo, Parti Meibion Llandeilo, Rhiannon Ifans a Trefor Pugh, Liz Evans, Parti’r Penrhyn, a Twynog Davies.

I gloi’r gwasanaeth, gwahoddwyd y dynion ymlaen i ganu ‘Carol y Swper’ a chafwyd cyflwyniad grymus o’r garol fawr lle mae’r dynion yn canu am eu llawenydd fod ‘swper neithior yr Oen’ yn disgwyl y saint yn y nefoedd.

Y Parchedig Ddr Emma Whittick, Dr Brinley Jones (Llywydd y Brifysgol), Ann Bowen Morgan (Maer Llambed), Dr Rhiannon Ifans (trefnydd y noson).

Y Parchedig Ddr Emma Whittick, Dr Brinley Jones (Llywydd y Brifysgol), Ann Bowen Morgan (Maer Llambed), Dr Rhiannon Ifans (trefnydd y noson).

Croesawyd pawb i’r Hedyn Mwstard ar ôl y gwasanaeth i gael sgwrs dros wydraid o bwnsh cynnes a lluniaeth ardderchog. Diolch i griw’r Hedyn Mwstard am eu cwmni. 

Roedd yn hyfryd gweld Llywydd y Brifysgol, Dr R. Brinley Jones a Mrs Stephanie Jones, yn bresennol yn y gwasanaeth plygain yn ôl eu harfer, ynghyd â’u gwesteion personol. Eleni croesawyd atynt y Profost, yr Hybarch Shengmiao.

Ymysg y gwesteion hefyd roedd Maer Llanbedr Pont Steffan, Ann Bowen Morgan. Trefnwyd y noson gan Dr Rhiannon Ifans o Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *