Pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed

Rhai o aelodau gwreiddiol Cymdeithas Cerddwyr Llanbed - Philip, Penny, Iory a Sid yn torri cacen pen-blwydd y gymdeithas yn 30 oed.

Rhai o aelodau gwreiddiol Cymdeithas Cerddwyr Llanbed – Philip, Penny, Iory a Sid yn torri cacen pen-blwydd y gymdeithas yn 30 oed.

Eleni rydym yn dathlu pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed a daeth tyrfa dda ynghyd heddiw i gerdded a nodi’r achlysur.

Cwrddom ar y Rookery a cherdded cyrion y dref.  Roeddem wedi bwriadu cerdded glannau’r Teifi, ond oherwydd y gwlybaniaeth, bu’n rhaid newid y trefniadau.

Cerddwyr Llanbed ar daith o gwmpas y dref.

Cerddwyr Llanbed ar daith o gwmpas y dref.

Dechreuodd 26 ohonon ni ar ein taith i gyfeiriad Ffynnonbedr, yn hen griw ac yn griw newydd.  Aethom drwy fynwent Eglwys Sant Pedr ac o gwmpas Maesyderi, Bryn yr Eglwys a Phenbryn gan gerdded i lawr heibio’r Clwb Rygbi i Faesyfelin a Chwrt Dulais i dir Prifysgol y Drindod Dewi Sant, nôl trwy’r dref ac i gael cwpaned a lluniaeth yn Llain y Castell.

Cawsom dywydd teg ar hyd y daith a chwmni da.  Treuliwyd y prynhawn yn hel atgofion am y dyddiau a fu gan drafod y llwybrau cerdded lleol a’r teithiau niferus a gynhaliwyd yn bell ac agos dros y blynyddoedd.

Cacen pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed.

Cacen pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed.

Torrwyd cacen pen-blwydd hardd gan bedwar ohonon ni’r aelodau gwreiddiol – Iory, Penny, Sid a finnau.  Roedd y gacen wedi ei haddurno’n gelfydd gyda charreg filltir yn nodi’r blynyddoedd ar ei chopa.

Diolchaf am y blynyddoedd hapus o gerdded a gafwyd yn enwedig y gwmnïaeth, yr awyr iach a’r antur.  Cyfuniad hyfryd y gallaf argymell i bawb.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *