Parcio am ddim yn Llanbed

Y sgyrsio ar Sgwâr Llanbed

Y sgyrsio ar Sgwâr Llanbed

Does dim esgus dros beidio gwneud eich siopa Nadolig yn Llanbed eleni eto.  Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio Cyngor Ceredigion dros y tri Dydd Sadwrn nesaf.

Anghofiwch am y ciwio dibendraw yn siopau cadwyn y trefi mawr.  Peidiwch a phoeni am y stres o chwilio lle parcio mewn adeilad parcio aml lawr prysur.

Does unlle yn fwy cyfleus na Llanbed i barcio a siopa.  Cewch barcio am ddim o 10 o’r gloch y bore bob dydd Sadwrn tan y Nadolig .

Neges drydar @CSCeredigion

Neges drydar @CSCeredigion

Byddwch yn siwr o gael gwasanaeth o’r radd flaenaf hefyd mewn sawl siop deuluol sy’n rhoi angenion y cwsmeriaid yn gyntaf, gyda gwasanaeth Cymraeg hefyd yn rhan fwyaf o’r siopau.

Felly cofiwch y 5ed, 12fed a’r 19eg o Ragfyr ym meysydd parcio’r sir y cewch barcio am ddim.  Dim angen poeni hyd yn oed am ruthro nol i’r car  gan na fydd dirwy am barcio’n rhy hir.  Arhoswch yn y dre am baned neu bryd o fwyd hefyd.  Gwnewch yr achlysur o siopa Nadolig yn ddiwrnod i’w gofio.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *