Noson yng Nghwmni David Thorne

Cynhelir Noson yng nghwmni Dr. David Thorne, Llanllwni yng Nghefnhafod, Gorsgoch ar Ionawr 27ain am 8

Sêr ifanc gyda Chwmni Opera

Bu Cerys Angharad o Bencarreg a Megan Morris o Dalyllychau, y ddwy yn 7 oed, yn llwyddiannus

Swyddogion newydd ym Mrondeifi

Mae swyddogion newydd wedi eu penodi yng Nghapel Undodaidd Brondeifi, Llanbed.  Wedi i gyfnod Meinir a Wyn Jones, Hendai, ddod i

Gŵyl y Geni yn Noddfa

Eleni am y tro cyntaf, cynhyrchwyd posteri a thaflenni syml gan eglwys y Bedyddwyr yn Noddfa,

Bwletin Papur Bro Clonc II

Dyma ragor o lythyron a gyrhaeddodd ddesg golygydd Papur Bro Clonc, ond methwyd a’u cynnwys yn

Sioe Nadolig Ysgol Sul Eglwys Sant Pedr Llanybydder

Yn Eglwys Sant Pedr Llanybydder ar yr  20fed Rhagfyr, o’dd ychydig o broblem gyda ni, wrth

Bwletin Papur Bro Clonc I

Cofiwch, does dim rhifyn Ionawr Papur Bro Clonc.  Dyma rai llythyron a ddaeth i law’r golygydd

Carol, Cerdd a Chân

Am yr 28ain mlynedd, cynhaliwyd Carol, Cerdd a Chân – cyfuniad o gyngerdd ac oedfa Gristnogol

Sion Corn yn Llangybi!

Cafwyd diwrnod arbennig iawn yn Neuadd Goffa Llangybi efo ymweliad Sion Corn a the parti ar

Llyfrau o ddiddordeb

Mae’r Nadolig yn amser da am lyfrau Cymraeg newydd, felly dyma ychydig o sylw i dri ohonynt