Gwobrau Mawr Clwb Clonc

Yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc, cyhoeddwyd enwau’r enillwyr lwcus a dynnwyd o het ar gyfer

Y Llew-fan

Dewch yn llu i weld Y Llew-fan nos Sadwrn yma, 11 Gorffennaf, am 7:00yh yn Theatr Felinfach. Cynhyrchiad

Y Deugain Mlynedd Hyn

Bu Noddfa Llambed yn fwrlwm hapus ar nos Lun y 6ed o Orffennaf, pan lansiwyd cyfrol

Her Cylchdaith Cymru – Diwrnod 3 – Fferm Gelligarneddau

Dydd Llun y 6ed o Orffennaf oedd trydydd diwrnod y daith o amgylch Cymru, ac roedd

Llwyddiant Prynhawn Corisma Cacs a Chân

Mae aelodau Côr Merched Corisma yn hoffi canu, cymdeithasu, bwyta a hefyd cefnogi’r gymuned. Wrth eistedd o

Trigolion y Plwyf yn Cynrychioli ein Gwlad

Bore Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, teithiodd criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog i ddiwrnod cystadlaethau FfCCFfI,

Sioe Ddawns Sally Saunders ‘A Time to Dance 2015’

Cafwyd gwledd o ddawnsio yn Theatr Felinfach dros y penwythnos gan Ysgol Ddawnsio Sally Saunders, Llanbed. 

Lansio Hunangofiant Picton Jones

Ar nos Wener, Gorffennaf y 3ydd cynhaliwyd noson arbennig iawn yn Festri Brondeifi Llanbed i lansio

Bygythiad i Feithrinfa Gwdihŵs

Cynhaliwyd cyfarfod yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant Llanbed nos Fawrth ynglŷn â dyfodol Meithrinfa Gwdihŵs yno. Dyma

Eisteddfod Llanbed – Celf a Chrefft

Sut mae’ch sgiliau gwnio? Beth am wau? Gwaith crosio? Ydi’n well gennych chi droi’ch llaw at