Llwyddiant Bowlio Llambed

Mae llwyddiant aelodau Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn parhau ar ôl penwythnos o wobrau yn

Huw Alltgoch yn ennill un o gystadlaethau llenyddol y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Huw Evans o Gwrtnewydd am ennill cystadleuaeth am ei ddawn ysgrifennu yn yr Eisteddfod

Aled Wyn Thomas yn cyrraedd y brig yn y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Aled Wyn Thomas, Llanwnnen ar ei lwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Enillodd

Cneifio Llambed 2019

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yng Nghneifio Llambed eleni a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf ar

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi i gystadlu yn un o

Rhiannon Ifans yn brif lenor Llanrwst

Wyneb cyfarwydd i bobl Llanbed sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw.

Carnifal Llanbed 2019

Roedd diwrnod y Carnifal wedi cyrraedd ar ôl wythnos dda o gystadlu yng ngweithgareddau’r wythnos. Bore

Wythnos arbennig Carnifal Llanybydder

Cawsom wythnos arbennig yn dathlu wythnos Carnifal Llanybydder ar ddiwedd Mehefin Nos Lun cawsom daith helfa

Cau Canolfan Prawf Gyrru Llanbed

Mae canolfan prawf gyrru yn Llanbed yn mynd i gau yn ystod yr haf eleni. Y

Gŵyl Fwyd Llanbed yn llwyddiant

Mae’r trefnwyr yn amcangyfrif i dros 7,000 ddod i Ŵyl Fwyd Llanbed ddydd Sadwrn. Cynhaliawyd y