Ffair Ram Cwmann a Thaith Tractorau 2017

Cynhaliwyd y 27ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 9fed Medi. Cafwyd diwrnod cyfnewidiol o ran tywydd

FIDEO: Diwrnod cynta’r ysgol newydd

Sŵn chwerthin yn llenwi ysgol newydd Dyffryn Cledlyn Wrth gamu drwy ddrysau Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn

Y Sioe Cneifo yn galw am actorion, cantorion a thechnegwyr

Mae dau gwmni theatr lleol yn galw am actorion, cantorion, technegwyr a pherfformwyr yr ardal i

Pryder am swyddi wrth i’r Llew Du a Spar gau

Mae “cwmwl” dros tref Llanbed yn ôl un cynghorydd lleol, Elin Tracey Jones, wrth i westy’r

Oedfa Eisteddfod yr Hanner Cant

Tro Noddfa, eglwys y Bedyddwyr, oedd croesawu oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan

Cysylltiadau lleol â phrif enillwyr llenyddol

Yn Seremoni’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llanbed heddiw, wyneb cyfarwydd yn lleol oedd yn fuddugol sef

Islwyn Edwards yn ennill Coron Llanbed am y pedwerydd tro

Dylan Iorwerth oedd beirniad Cystadleuaeth y Goron heddiw yn Eisteddfod Llanbed ac arweiniwyd y seremoni gan

Teilyngdod i rai dan 25 yn Eisteddfod Llanbed

Cynhaliwyd seremoniau i feirdd a llenorion o dan 25 oed yn Eisteddfod Llanbed y prynhawn ma.

Aled Hall yn clodfori cyfleoedd Eisteddfod Llanbed

Y tenor yn hel atgofion am ennill ‘Llais Llwyfan’ am y tro cyntaf yn 1993 Mae

Rheilffordd drwy Lanbed a Llanybydder gam yn nes

Mae’r posibilrwydd o adeiladu gorsafoedd trên yn Llanbed a Llanybydder ar gyfer y rheilffordd o Gaerfyrddin