Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

30 mlynedd ers cyflwyno TGAU, ble mae’r ymgeiswyr cyntaf?

Cyflwynwyd arholiadau TGAU am y tro cyntaf yn 1988, ac eleni trefnir aduniad o ymgeiswyr cyntaf

Gwirfoddoli gyda gwên

Daeth clod i ddwy wirfoddolwraig Siop Tenovus Llanbed yng nghylchgrawn yr elusen yn ddiweddar. Cyhoeddwyd cerdd

Siaradwyr Dawnus Clybiau Lleol

Daeth cryn lwyddiant i aelodau Clybiau Ffermwyr Ieuainc lleol yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus y mudiad yn

Pumed Gemau Gymanwlad i Anwen

Cafodd Anwen Butten o Glwb Bowlio Llanbed ei dewis i chwarae yn y Gemau Gymanwlad am

Fy Nigwyddiad Elusennol

Ers blynyddoedd, rwyf wedi eisiau gwneud rhywbeth mawr er mwyn codi arian ar gyfer elusen, a

Rhaid dal ati i drafod a rhannu syniadau, neges Twynog i’r ffermwyr

“Mae’n bwysicach nag erioed i ffermwyr dynnu at ei gilydd a thrafod eu dyfodol.” Dyna oedd

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.

Cogydd o Lanbed yn troi am Aberteifi

Tom Holden fydd Prif Gogydd bwyty 1176 Mae cynlluniau mawr ar y gweill gan gogydd o

Ewyllys da teulu lleol

Mae teulu lleol wedi bod yn weithgar iawn yn codi arian sylweddol tuag at elusennau yn