Noson yng Nghwmni David Thorne

David Thorne. Llun: Tim Jones

David Thorne. Llun: Tim Jones

Cynhelir Noson yng nghwmni Dr. David Thorne, Llanllwni yng Nghefnhafod, Gorsgoch ar Ionawr 27ain am 8 o’r gloch. Y testun fydd ‘Enwau lleoedd yn Ward Llanwenog’.

Bu’r Dr David Thorne yn Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan am flynyddoedd.  Mae’n ysgrifennu colofn fisol i Bapur Bro Clonc ar ‘Enwau Lleoedd’ ac yn aelod blaenllaw o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.  Mae’n ddyn hyddysg iawn ac yn dipyn o gymeriad.

Trefnir gan Gynghrair Ward Llanwenog.  Mae’n argoeli i fod yn noson ddiddorol iawn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *