Noson Lansio Hunangofiant Hen Labrwr

Clawr y llyfr

Clawr y llyfr

Cynhelir Noson Lansio Hunangofiant Hen Larwr yn Neuadd yr Hafod Gorsgoch ar y 26ain Tachwedd rhwng 6 ac 8 o’r gloch.

Tommy Williams, Alltyblaca sydd wedi ysgrifennu’r llyfr.  Yn dilyn cymaint o ymateb gan ddarllenwyr Papur Bro Clonc, wedi ymddangosiad y penodau cyntaf yn y papur, penderfynodd Tommy y byddai’n fodlon cyhoeddi’i i atgofion i gyd rhwng dau glawr llyfr newydd sbon.

Atgofion gydol oes sydd gan Tommy yn ei lyfr, gyda’r cynnwys yn apelio’n fawr at ddarllenwyr yr ardal hon.  Mae’r hanesion yn perthyn i gyfnod arbennig y gall llawer iawn o bobl uniaethu ag ef.

Dywedodd Y Parch Cen Llwyd “Penderfynodd Tommy a’r drothwy ei benblwydd yn 87 oed y byddai’n fodlon talu o’i boced ei hun i gyhoeddi’i atgofion. Bydd yn 87 ar yr 2il Rhagfyr!”

Pob hwyl i Tommy gyda’r fenter hon.  Mae’n siwr y daw’r llyfr ag oriau o bleser i ddarllenwyr Clonc ac y bydd yn ysbrydoli mwy o bobl i fynd ati i ysgrifennu a chyfrannu i’r papur bro.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *