Mwy i sefyll profion gyrru yn Llanbed?

Pryder am ddyfodol canolfan yrru Aberystwyth

Fe allai mwy o bobol sefyll eu profion gyrru yn Llanbed yn dilyn pryderon am ddyfodol canolfan yrru Aberystwyth.

Fe fydd y ganolfan honno’n cau ar ddiwedd y mis, ac fe allai pobol o’r ardal orfod teithio i Lanbedr Pont Steffan, Aberteifi neu i’r Drenewydd i sefyll eu prawf gyrru yn y dyfodol.

Daw hyn wrth i’r ganolfan sydd wedi’i lleoli yn yr Hen Ysgol Gymraeg yn Aberystwyth gau ar Fedi 27 er mwyn gwneud lle i’r safle gael ei datblygu yn sgwâr o lefydd bwyta.

Mae cynlluniau i symud y ganolfan i glwb pêl-droed Aberystwyth sydd gerllaw, ond does dim manylion wedi’u cyhoeddi eto ynglŷn â hynny.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) eu bod yn “gweithio at sicrhau safle arall ar gyfer profion gyrru a byddwn yn cyhoeddi hyn mor fuan ag sy’n bosibl.”

Mae tua 25 milltir rhwng Aberystwyth a Llanbed a thua 40 milltir yr un rhwng Aberystwyth ac Aberteifi a’r Drenewydd. 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *