Merch o Lanwnnen a daeargryn Mecsico

Nicola Miles

Nicola Miles wedi’i dal yn naeargryn yr wythnos diwethaf 

Newydd adael Mecsico y mae Nicola Miles o Lanwnnen gafodd ei dal yn y brifddinas wrth i ddaeargryn nerthol daro’r ardal ar Fedi 19. 

Roedd y daeargryn yn mesur 7.1 ar raddfa Richter ac mae adroddiadau fod mwy na 230 o bobol wedi’u lladd. 

Rai milltiroedd o ble’r oedd hi’n aros bu i ysgol fechan Enrique Rebsamen ddymchwel gan ladd o leiaf ugain o’r disgyblion ynddi. 

Esboniodd Nicola ei bod wedi mynd heibio’r ysgol i weld y difrod – er nad oedd yn sylweddoli ar y pryd mai ysgol oedd wedi ei tharo gan y daeargryn.

“Mi es i a fy ffrind am dro ar ôl iddi dywyllu achos doedd dim trydan gyda ni wylio’r teledu neu fynd ar y We i ddarllen y newyddion,” meddai.

“Wrth gerdded heibio un stryd, roedd rhaffau yn stopio pobol i gerdded i lawr – dyma’r stryd oedd yn arwain at yr ysgol.

“Dw i’n cofio dweud wrth fy ffrind fy mod i’n credu bod rhywbeth gwael wedi digwydd. Ond doeddwn i ddim yn gwybod beth yn union tan i ni gael y trydan yn ôl, a gweld mai ysgol wedi dymchwel.” 

“Pobol yn crïo ar y stryd”

Ers mis Chwefror mae Nicola Miles, sydd â gradd Daearyddiaeth o Brifysgol Caerdydd, wedi teithio cyfandiroedd America gan gyrraedd Honduras ym Môr y Caribî erbyn hyn.

Dywedodd y ferch 23 oed mai “sioc” oedd ei hymateb cyntaf i’r daeargryn, am iddo ddigwydd union 32 mlynedd ers daeargryn 1985 yn Ninas Mecsico; a 12 diwrnod ers daeargryn Chiapas yn ne’r wlad ar Fedi 7.

Esboniodd ei bod wedi clywed “pobol yn crïo ar y stryd a waliau’n syrthio. Roeddwn i’n disgwyl iddo stopio. Ond aeth y dirgryniadau’n gryfach ac yn gryfach nes bod popeth yn symud a phethau’n cwympo o’r waliau a’r celfi.” 

Cario dŵr a rhawiau… 

Ychwanegodd bod gwirfoddolwyr wedi ymateb yn syth gan gario dŵr a rhawiau i’r ardaloedd yn ogystal â chyfleusterau i’r canolfannau cymunedol.

Ac wrth iddi adael yr wythnos diwethaf, dywedodd ei bod wedi gweld “grŵp o bobol mewn kit gyda chŵn yn y maes awyr, felly roedd arbenigwyr yn cyrraedd sawl diwrnod ar ôl y trychineb.” 

Mwy am y stori hon ar wefan Golwg360.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *