Mentro Mur Mawr China – Ryan Jones, yn codi arian at Tŷ Hafan

Mae Swyddog Heddlu o Lanbed ar ganol taith yn China’r wythnos hon i goncro’r Mur Mawr a chodi arian at hosbis plant Tŷ Hafan.

Mae Ryan Jones, sy’n Swyddog Cymorth Cymunedol Heddlu Dyfed Powys, yn un o’r 25 o bobol sydd wedi teithio i China gyda Tŷ Hafan i godi arian at yr elusen.

Dywedodd ei fod wedi penderfynu ymuno â’r criw ar ôl ymweliad â’r hosbis y llynedd.

“Roedd hynny’n agoriad llygad – mae’n lle arbennig, ac mae’r gwaith maen nhw’n gwneud ar gyfer y plant yn anhygoel,” meddai mewn datganiad i’r wasg gan Heddlu Dyfed Powys.  

Tirwedd ‘anodd’

Mae’r daith yn para pum diwrnod gyda’r cyfnodau o gerdded yn amrywio rhwng chwech a naw awr y dydd, ac mae disgwyl iddo ddod yn ôl ddydd Sul (Mai 7).

“Rhai diwrnodau, byddwn ni’n teithio am wyth milltir, ac maen nhw’n dweud y bydd yn cymryd tua 9 awr i gwblhau.”

“Ar ôl edrych ar y rhannau gwahanol, mae rhai o’r grisiau ar ongl o 45 gradd – mae’r dirwedd yn edrych yn anodd,” meddai.

Mae un rhan o’r daith yn ardal Mutianyu yn cynnwys 1,000 o stepiau, ac mae disgwyl i’r criw helpu gwirfoddolwyr i adfer rhannau o’r wal.

Codi arian

Roedd disgwyl iddo godi o leiaf £3,000 cyn dechrau’r daith, ac mae Ryan Jones wedi llwyddo i godi £5,193 drwy ei dudalen JustGiving a hefyd wrth godi arian yn yr ŵyl gwrw gafodd ei threfnu gan Ford Gron Llanbed.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *