Medal Ddrama Ynys Môn i Heiddwen Tomos

Heiddwen

Heiddwen

Mewn seremoni arbennig ym mhrifwyl Môn eleni, Heiddwen Tomos o Bencarreg enillodd y Fedal Ddrama o blith 17 o gystadleuwyr.

Daeth i’r brig dan y ffugenw ‘Twm Shwgryn’ am ddrama o’r enw ‘Milwr yn y Meddwl’ yn sôn am salwch PTSD y mae milwyr yn ei ddioddef ar ôl rhyfel.

Mae Heiddwen yn ddramodwraig brofiadol ac wedi dod o fewn trwch blewyn i gipio’r Fedal yn y gorffennol gan ddod yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn 2014 a thrydydd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych yn  2013.

‘Cystadleuaeth iach’

@eisteddfod

@eisteddfod

Wrth draddodi ei feirniadaeth, dywedodd Tony Roberts ar ran ei gyd-feirniaid, Siân Summers a Sara Lloyd, bod nifer y ceisiadau ddaeth i law yn “arwydd o gystadleuaeth iach.”

Esboniodd fod tipyn o fratiaith a Saesneg yn y darn buddugol ond nad “diogi ieithyddol” yw hynny ond adlewyrchiad o’r “ffordd y mae aml i gymuned a haenau o gymdeithas yn y Gymru gyfoes yn defnyddio’r iaith.”

Nofel a Drama

Mae Heiddwen newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf, Dŵr yn yr Afon, gan ddweud bryd hynny fod cael cymaint o nofelau Cymraeg am gefn gwlad yn “beth iach.”

Mae’n byw ym Mhencarreg gyda’i gŵr Siôn a’u plant Gruff, Swyn a Tirion, ac mae hefyd yn Bennaeth yr Adran Ddrama yn Ysgol Bro Teifi.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *