Marc Griffiths yn cofio Ray Gravell

Llun: Marc Griffiths

Y darlledwr o Lanybydder wedi cydweithio â Grav

Mae un o gyflwynwyr Radio Cymru wedi cydnabod “cyfraniad mawr” Ray Gravell a hithau’n ddeng mlynedd ers ei golli.

Yn ôl Marc Griffiths, sy’n wreiddiol o Lanybydder, mi fu Ray Gravell yn allweddol wrth roi llais pobol y de orllewin ar y cyfryngau cenedlaethol.

Bu Marc Griffiths, sy’n cyflwyno rhaglen geisiadau ar Radio Cymru bob nos Sadwrn, yn cydweithio â Ray Gravell ar raglen Y De Orllewin gafodd ei lansio yn 2004.

Yn rhan o’r rhaglen honno bu yntau, Ray Gravell a Siân Thomas yn cyflwyno eitemau gan roi llais i acenion ardaloedd Dyffryn Tywi, Dyffryn Aman, Cwm Gwendraeth, Cwm Tawe a Chwm Nedd.

“Holl bwrpas rhaglen Y De Orllewin oedd mynd mas at y bobol, a dyna oedd un o gryfderau mwyaf Grav, sef siarad â’r bobol,” meddai Marc Griffiths.

“Roedd e’n berson annwyl iawn, wastad yn barod i siarad gyda phawb.”

Marc Griffiths

Daw Marc Griffiths o Lanybydder yn wreiddiol a bu’n gweithio am gyfnod i Theatr Felin-fach ac yna i Radio Ceredigion cyn ymuno â Radio Cymru tuag ugain mlynedd yn ôl.

“Mae’n bwysig i roi sylw i bob rhan o Gymru ac roedd ’na ryw agosatrwydd yn y rhaglen [y de orllewin] wrth inni fynd mas i gwrdd â’r bobol oedd yn gwrando,” meddai.

Mwy am y stori hon, a straeon eraill yn cofio Ray Gravell, ar wefan Golwg360.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *